Brexit. Vi vil også stemme.

Vi vil helt ud af EU og genindtræde i EFTA

Brexit. Vi vil helt ud.

Brexit. Vi vil helt ud. Foto : Jeff Djevdet. Licens : Creative Commons BY 2.0


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Vi vil helt ud

En hård fødsel for EU-erkendelse hos Kristian Jensen

Nu venter vi bare på vores folkeafstemning om at komme helt ud af EU.

Som Paulus på vej til Damaskus er skællene endelig faldet fra øjnene på udenrigsminister Kristian Jensen.

En erkendelse om, at EU blander sig for meget har været lysende klart i årtier. Men nu er det også gået op for Kristian Jensen. Hurra for det.

Men den erkendelse har kunnet forudses lige siden et flertal ulykkeligvis meldte os ind i det udemokratiske, lukkede og centralistiske EU. Hele tiden har EU’s målsætning været den politiske, økonomiske og militære union.

Men tilhængerne sagde noget andet i 1972, 1986, 1992, 1993 og for den sags skyld ved alle folkeafstemninger siden, selv om det har været klart for almindelige mennesker, at EU har udviklet sig til noget helt andet end det, vi er blevet bildt ind siden 1972. Det er ikke bare et praktisk handelsmæssigt og økonomisk samarbejde og er endnu længere væk fra det nu end nogensinde. Og EU-elitens svar er blot endnu mere EU – endnu mere af den forkerte medicin!

Flere generationer er heller aldrig blevet spurgt om EU er noget for dem. – Og nu er muligheden for, at hovedargumentet fra 1972, at vi skulle følge Storbritannien ind pga flæskeeksporten, forsvinder med et britisk ”leave” den 23. juni.

Såvel meningsmålinger i Sverige som i Danmark viser, at briterne bestemt ikke vil stå alene med et ”leave”, og der er ingen tvivl om, at et ”leave” i Storbritannien vil få endnu flere til at ville følge briterne.

Vi vil også stemme. Vi vil også have lov til at stemme et fuldtonet nej. Det er ikke kun et spørgsmål om en smule tilbagerulning. Retsforbundets modstand mod EU har altid været og vil fortsat være en systemkritik – ikke bare nogle justeringer på enkeltområder. Vil man vise sit ønske om at få en folkeafstemning, så gå ind på Folkebevægelsens underskriftsindsamling for en folkeafstemning – www.folkebevaegelsen.dk.

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/politik/danmarks-udenrigsminister-eu-boer-blande-sig-mindre

Sæt Retsforbundet tilbage på stemmesedlen – underskriv en vælgererklæring :

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Kom bare med folkeafstemningen

Horsens-statsfængsel-2005

Retsforbundets Landsmøde: Nej til at fjerne retsundtagelsen – Kom bare med folkeafstemningen

Retsforbundet ser ingen grund til hverken at fjerne eller botanisere i den danske retslige undtagelse – heller ikke i forhold til at løse de grænseoverskridende problemer. Vi ser ingen grund til at overlade endnu mere danske selvbestemmelse til EU.

Det udtaler Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti – fra sit landsmøde i Fredericia den 19. oktober.
Allerede nu kører skræmmepropagandaen fra regering og folketingsflertal godt fulgt op af servile medier, som ukritisk og overfladisk viderebringer propagandaen.

Der er ingen grænser for, hvad den danske retlige undtagelse er skyld i. Vi kan ikke forfølge færdselssynder, ikke bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som menneskehandel og vi vil blive oversvømmet af kriminelle, for blot at nævne nogle påstande.

Det er ikke korrekt. Alle parter har logisk en naturlig fælles interesse i at samarbejde om disse ting, men der er ingen grund til afgive endnu mere selvbestemmelse til EU. Vi skal ikke med i EU’s overnationale retspolitik. Der er allerede afgivet alt for meget suverænitet til EU-mastodonten.

Var skrækprofetierne korrekte, så ville lande som Norge allerede være oversvømmet af kriminelle eller være isoleret og ikke deltage i for eksempel bekæmpelsen af menneskehandel. Det er ikke tilfældet og menneskehandel er jo også et problem, som går langt ud over EU’s grænser.

Vi skal fastholde den danske undtagelse og ikke dermed lukke op for at være med i det europæiske FBI, som europol er. Det er ikke blot et praktisk politisamarbejde.

Vi kan indgå parallelaftaler også med EU, hvor det er fordelagtigt og vi har i forvejen et samarbejde via Interpol og vi kan naturligvis samarbejde på andre måder end den, EU dikterer.

Vi skal heller ikke ind i en fælles anklagemyndighed, som EU-kommissionen igen foreslår. Det vil indebære fælles straffelov og fælles strafferammer, så vi heller ikke selv kan bestemme på dette område. Der er alt for store forskelle på synet på disse områder fra land til land.

Vi skal tværtimod have Danmark ud af aftalen om den europæiske arrestordre, som betyder udlevering af danske statsborger – i nogle tilfælde til straf for noget, som end ikke er ulovligt i Danmark.

Og vi skal selv bestemme vores asyl, flygtninge- og integrationspolitik. Det skal EU ikke.

Vi har brug for at lægge mere selvbestemmelse tilbage til Danmark – ikke at afgive mere, som skal bruges til opbyggelse af den statsdannelse som EU har som målsætning. Retsforbundet vil fortsat arbejde imod, at Danmark blot bliver en delstat i EU, men vil til gengæld arbejde positivt for et åbent og virkningsfuldt samarbejde i Europa og globalt via FN, nordisk samarbejde, Europarådet og EFTA, udtaler Retsforbundet.


Europa på piller

Sig NEJ til den store patentillusion

Europa på piller

Enhedsdomstolen vil gøre det sværere for udviklingslande at få adgang til livsvigtig billig medicin, fordi de globale monopoler styrkes. Foto : sparktography. Licens : Creative Commons by-nc 2.0

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

”Det her handler grundlæggende om at sikre vores arbejdspladser i Danmark. Patentdomstolen vil gøre det nemmere og billigere at beskytte de idéer danske virksomheder får, og som bliver til arbejdspladser her i landet. Det er også derfor, at både fagbevægelsen og erhvervslivet klart støtter en fælles patentdomstol”. Således udtalte handels- og europaminister Nick Hækkerup i forbindelse med, at regeringen måtte erkende, at de ikke undgik en folkeafstemning om EU’s patentdomstol. Tidligere havde statsminister Helle Thorning Schmidt i skøn samdrægtighed med DI udtalt, at en tilslutning ville være til fordel for de små og mellemstore, innovative virksomheder.

En folkeafstemning kunne ikke undgås, fordi selv regeringens jurister måtte erkende, at der er tale om afgivelse af suverænitet. Regeringen er med andre ord klar til at afgive endnu mere selvbestemmelse, end Danmark i forvejen afgiver til EU-samarbejdet.

Vi har ikke behov for at afgive endnu mere selvbestemmelse – og slet ikke, når argumentationen for tilslutning i den grad er endnu et forsøg på at bluffe den danske befolkning.

Er der nogen, som en tilslutning ikke er til fordel for, så er det de små og mellemstore, innovative virksomheder. De har ikke muskler til at forsvare deres patent i dette system overfor de store, multinationale virksomheder, som allerede i dag opkøber og nidkært forsvarer deres patenter. De har nemlig musklerne til at gøre det. Det vil føre til en eksplosion i sagsanlæg mod mellemstore og mindre virksomheder. De virksomheder, som i høj grad skaber beskæftigelse i Danmark. Vi opnår det modsatte resultet af, hvad tilhængerne hævder og de innovative virksomheder, der som ofte er små, vil hele tiden i deres udviklingsproces løbe ind i helt banale patenter, som vil hindre nyudvikling.

En tilslutning vil ganske enkelt fremme den globale monopolisering. Det er ikke til fordel for små eller mellemstore virksomheder og slet ikke i udviklingslandenes interesser.

Sådan vil det ske på it-området, og også på det medicinske område. Derfor er det ikke tilfældigt, at IT-politisk forening, edb-fagets fagforening PROSA og flere humanitære organisationer aktivt er gået imod enhedspatentet. Der er problemer nok i forvejen.

Vi er også bekymrede for, at en patentdomstol vil slå hul i forbuddet mod softwarepatenter, til skade for udviklingen. Og vi bekymrer os også for at enhedsdomstolen vil gøre det endnu sværere at dele viden med udviklingslandene og efter al sandsynlighed forhindre disse landes adgang til billig medicin.

Vi har oven i købet at gøre med en domstol, som suverænt kan afgøre et patent eller ej. En domstol, hvor der ingen appelmulighed er og som er finansieret ved hjælp af de gebyrer eller afgifter, som skal betales for et patent. Domstolen har altså kun tilskyndelse til at godkende patenter – ikke til at afvise. Og i modsætning til en almindelig domstol er denne domstol ”enøjet” – dvs. den tager ikke andre og samfundsmæssige hensyn.

Et NEJ til EU’s patentdomstolen betyder:

  • at det fortsat er danske domstole og i sidste ende den danske Højesteret, som skal dømme om patenter i Danmark.
  • At det ikke bliver en særdomstol i Mûnchen, som bliver højeste myndighed. En domstol uden appelmulighed.
  • Enhedspatenter får ikke gyldighed i Danmark.
  • Danske virksomheder kan stadig tage et enhedspatent, hvis de ønsker det.
  • Danmark vil ikke stå alene med et nej – såvel Spanien som Italien har sagt nej.

For Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti – er der ingen tvivl. Stem NEJ ved folkeafstemnningen den 25. maj. – og stem samme dag på Retsforbundets kandidater på Liste N til EU-parlamentsvalget.