Retsforbundet på Folkemødet 2016

Retsforbundet på Folkemødet 2016

Besøg Retsforbundet på Folkemødet 2016. Du finder os på Cirkuspladsen, stand C24.

Besøg Retsforbundet på Folkemødet

Du finder os på Cirkuspladsen, stand C24, i Allinge, hvor vi står klar med et spændende program. Selv når der ikke er noget programsat er vi hele tiden på standen, så kig endelig forbi.

Vi glæder os til at hilse på dig :)

PROGRAM

TORSDAG D. 16. JUNI, KL. 17.30 – 18.30:
Et bæredygtigt landbrug – på miljøets bekostning?
FREDAG D. 17. JUNI, KL. 15.00 – 16.00:
Samfundsdividende vs. Ubetinget Basisindkomst
LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 13.15 – 13.45:
El Clasico – kampen om Europa
LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 15.00 – 16.00:
Dansk medlemskab af EU efter Brexit?
LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 16.00 – 17.00:
Retssikkerhed for enhver pris?
SØNDAG D. 19. JUNI, KL. 11.00 – 12.00:
Retssikkerhed & rettigheder i den offentlige forvaltning

TORSDAG D. 16. JUNI, KL. 17.30 – 18.30

Et bæredygtigt landbrug – på miljøets bekostning?

Med udgangspunkt i den såkaldte landbrugspakke, som bl.a. resulterede i en ministerafgang, har Retsforbundet inviteret to landbrugsorganisationer med vidt forskellige synspunkter til debat. Bæredygtigt Landbrug og Frie Bønder – Levende Land, som repræsenterer hver sin gruppe af landmænd.

Debatten vil – i lyset af landbrugspakken – tage en række aktuelle spørgsmål op i forhold til dansk landbrug. Går et bæredygtigt landbrug hen over hensynet til miljø og natur og er bæredygtigt landbrug et entydigt begreb? Bud på dansk landbrugs fremtidige udvikling herunder behovet for nye ejerformer i dansk landbrug? – Vi håber på en debat, som ikke mindst vil vise, at ”dansk landbrug” ikke er en entydig størrelse, men at der, også blandt danske landmænd, er vidt forskellige holdninger til landbrugspakke, miljølovgivning og landbrugets fremtid. Debatdeltagerne vil være Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug og Hans Jørgen Nygaard, formand for Frie Bønder – Levende Land, samt miljøordfører Vagn Christensen fra Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti.

FREDAG D. 17. JUNI, KL. 15.00 – 16.00

Samfundsdividende vs. Ubetinget Basisindkomst

I borgerlønsbevægelsen BIEN Danmark arbejder man for at indføre Ubetinget Basisindkomst i Danmark. I Retsforbundet har man Samfundsdividende på programmet. Hvad vil en fri adgang til penge til de nødvendige livsfornødenheder gøre ved os som individer, og hvilken indflydelse vil det få på samfundet?

Vi vil i denne workshop kigge på forskelle og ligheder mellem de to begreber. Og videre: Hvad vil en fri adgang til penge til de nødvendige livsfornødenheder gøre ved os som individer, og hvilken indflydelse vil det få på samfundet? Og hvordan får vi råd? En repræsentant for hhv. Retsforbundet og BIEN Danmark vil kaste lys over dette og de mange spørgsmål en sådan samfundsvision rejser. Væsentlige spørgsmål er: Vil en borgerdividende/basisindkomst gøre folk inaktive, så de vil holde op med at gå på arbejde? Eller vil det tværtimod sætte gang i iværksætteriet? Vil det være en god model for at vi kan komme den teknologiske udvikling i møde med klapsalver? Hvad vil det betyde for sammenhængskraften og civilsamfundet? Hvordan vil det influere på beskæftigelsespolitikken? Kom og deltag i debatten.

LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 13.15 – 13.45

El Clasico – kampen om Europa
B18 Allinge Stadion – Nordlandspladsen
Arrangører: Europabevægelsen. Folkebevægelsen mod EU og EUD.

Banen er endnu engang kridtet op til et brag af en fodboldkamp mellem EU-modstandere og EU-tilhængere. Vi har tilsidesat al politisk retorik og erstattet det med hård fysisk kamp. Så holder du af lækre Laudrup-finter, svedende politikere og højt humør, er dette arrangement lige noget for dig.

Der er lagt op til en drabelig duel, når Europabevægelsen og Folkebevægelsen mod EU endnu engang tørner sammen i året duel – kampen om Europa. Da det mod forventning ikke er lykkedes at booke Ronaldo, Messi eller Bendtner må I nøjes med meningsdannere og papirnussere, som til gengæld vil gøre alt for at sigte efter stjernerne og vinde håneretten endnu et år. Kom og hep på dit hold.

Deltager er bl.a: Jeppe Kofod, Medlem af Europa-Parlamentet, Socialdemokratiet. Bjarke Møller, Direktør, Tænketanken Europa. Lasse Kristoffersen, Politisk konsulent, ITD. Jeppe Frasson, Næstformand, SFU. Bo Sandberg, Cheføkonom, Dansk Byggeri. Malthe Kjems, Kommunikationschef, Tænketanken Europa. Lave K Broch, 1 suppleant til Europa-Parlamentet, Folkebevægelsen mod EU. Poul Gerhard Kristiansen, Politisk ordfører, Retsforbundet. Jimmy Due, Retsforbundet, Sofie Jørgensen, ROPA.

LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 15.00 – 16.00

Dansk medlemskab af EU efter Brexit?

Den 23. juni stemmer briterne om de fortsat vil være medlem af EU. Det får også konsekvens for Danmark. I forhold til hvad vi fik at vide EF var og ville udvikle sig til, er der siden sket en voldsom udvikling af EU – langt fra løfterne i 1972.

Også danskerne har derfor brug for en ny debat og brug for at blive spurgt om fortsat dansk EU-medlemskab. Retsforbundet indbyder til en debat om Brexit og hvad en britisk ”leave”-afgørelse vil betyde det danske forhold til EU – til det EU, som har udviklet sig til eller er i gang med at udvikle sig til den økonomiske, politiske og militære union, som tilhængerne i debatterne i 1972 og siden har benægtet, men som vi modstandere advarede imod. Vi vil diskutere udviklingen i EU og ikke mindst se hen på den anden side af Brexit-afgørelsen den 23. juni. Retsforbundet vil være repræsenteret af partiets politiske ordfører og landssekretær hos Folkebevægelsen mod EU, Poul Gerhard Kristiansen, og vi i forventer at få en EU-positiv debattør til at tage handsken op og dermed forhåbentlig give en os en spændende debat om Danmarks forhold til EU løftet op over krumme agurker og ilanddrevne sko.

LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 16.00 – 17.00

Retssikkerhed for enhver pris?
A26 Danchells Anlægs Mødetelt – Danchells Anlæg
Arrangør: Kammeradvokaten

Har de senere års fokus på offentlige udgifter påvirket det grundlæggende hensyn til retssikkerheden? Har vi en sund balance mellem retssikkerhed og ressourcehensyn i Danmark? Har almindelige mennesker brug for retssikkerhed? Kom til debat om den retssikkerhedsmæssige balancegang.

Siden finanskrisen har vi set et voksende fokus på offentlige udgifter og effektivisering af det offentlige Danmark. Men er det sket på bekostning af borgernes grundlæggende retssikkerhed? Eller er der blot tale om sund prioritering? De spørgsmål vil politikere og eksperter blive stillet, når Kammeradvokaten inviterer til debat om den vanskelige retssikkerhedsmæssige balancegang. Clement Kjersgaard styrer debatten, som bl.a. byder på beretninger om borgere med retssikkerhedsmæssige udfordringer tæt inde på livet. Du vil møde nogle af landets førende eksperter på området, som giver deres bud på udviklingen og visioner for fremtidens retssikkerhedsmæssige balance.

SØNDAG D. 19. JUNI, KL. 11.00 – 12.00

Retssikkerhed & rettigheder i den offentlige forvaltning

Retssikkerhed & rettigheder i den offentlige forvaltning – for BÅDE borgere og ansatte. Hvordan sikres det? Hvilke udfordringer og styrker vi ser ved tingenes tilstand som de er nu?

Den offentlige forvaltning er i knæ – og regeringens svar på det, er uanset dens farve iøvrigt – som altid – gennem de sidste 15 år – endnu flere stramninger og forringelser, i kommunernes økonomi – og for samfundets ledige, mest udsatte, syge og handicappede borgere. At det er økonomiske styringsincitamenter, som har fået den offentlige forvaltning i knæ – og har sat borgernes retssikkerhed over styr – er desværre uomtvisteligt.

Er en del af svaret, at socialrådgivere skal have autorisation og/eller mere uddannelse/erfaring? Socialrådgivere i kommunerne, og andre steder, er ikke underlagt autorisation. Det vil sige, at de ikke kan fratages retten til at virke som socialrådgivere og ikke kan pålægges fagligt ansvar og f.eks indklages for et fagligt nævn, såfremt de gentagent og i alvorlig grad, bryder med de faglige regler og kodeks – og de juridske rammer de arbejder under, i deres forvaltning af borgernes sager.

Deltagere:
Mette Valentin, Retsforbundet
Torben Jensen, Advokatrådet


Retsforbundet på Folkemødet 2016

Folkemødet 2015 – Retsforbundets program

Folkemødet - Cirkuspladsen

Folkemødet. Udsigt over Cirkuspladsen ved Folkemødet på Bornholm.


Folkemødet 2015 – Retsforbundets program


Igen i år er Retsforbundet – Danmarks Bæredygtige Parti repræsenteret på Folkemødet. Vi har, ligesom sidste år, fået en central plads på Cirkuspladsen, hvor vi vil få selskab af hhv. Radikale Venstre og Dansk Folkeparti på hver sin side af teltet. En samlet oversigt over Allinge by kan findes ude til højre under menuen ‘Find rundt’ på denne side.

Folkemødet på Bornholm, der i år finder sted fra den 11. til den 14. juni, byder som altid på et væld af aktiviteter, arrangementer og festligheder.

Retsforbundet har i år forskellige events på programmet. Både i vores telt og i samarbejde med andre deltager ved Folkemødet. Her bliver emner som jordrente, bankreform og om hvorvidt EU er demokratisk. Derudover vil flere af Retsforbundets ansigter være at finde til debatarrangementer arrangeret af andre organisationer og institutioner og vi vil ligeledes forsøge at udnytte hver en mulighed for at få samlet nogle vælgererklæringer ind.

Du kan se en liste og beskrivelse af Retsforbundets aktiviteter på Folkemødet 2015 herunder.

Egne events, som afholdes i boden centralt på Cirkuspladsen (Bod C19)


Konkurrence – Hvad er jorden værd?
Torsdag den 11. juni 15:00 – 17:00

Kom ned i Retsforbundets telt og deltag i vores konkurrencen. Fokus er på jordens værdi. Hvad er værdien og hvad skyldes denne værdi? Hør samtidig om Retsforbundets bud på hvordan vi undgår boligbobler.

Retsforbundets bud på en bankreform
Fredag den 12. juni, kl. 11:30 – 13:00

I efterspillet af finanskrisen viste det sig, at bankerne havde en eller flere fingre med i spillet og bankvæsenet trænger til at blive refomeret. Kom og hør Retsforbundets bud på en bankreform. Oplæsholder: Vagn Kristensen, Retsforbundet. Derudover vil JAK Danmarks nye formand, Lone Malm, også deltage og fortælle om JAKs bud på en mere retfærdig økonomi.

Konkurrence – Hvad er jorden værd? Afslutning
Søndag den 14. juni, kl. 12:30 – 14:00

Afslutningen af konkurrencen om hvad jorden er værd. Kom ned i Retsforbundets telt og se om det er dig, der har vundet.

Mød Retsforbundet – Danmarks Bæredygtige Parti
Alle dage, kl. 10.00 – 11.00.

Kom ned i Retsforbundets telt og få en snak med om hvad der betyder noget for dig rent politisk. Om du kender os i forvejen eller ej, så er der mulighed for at lære nærmere om hvorfor der er brug for Retsforbundet.

Derudover er Retsforbundet repræsenteret ved følgende events, som andre arrangerer

Trues demokratiet af EU?
Lørdag den 13. juni kl. 11.30-12.30 i Folkebevægelsen mod EUs telt på Cirkuspladsen (bod C24)

Over 90 % af EU’s love behandles aldrig af Folketinget. EU-kommissionen har monopol på at stille lovforslag og Danmark har ingen vetoret. Kom til debatmøde om EU og demokratiet. Oplægsholder: Poul Gerhard Kristiansen, landssekretær for Folkebevægelsen mod EU og politisk ordfører for Retsforbundet. Eventen afholdes i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.

Kampen imod skjulte privilegier og monopoler i vort samfund
Lørdag den 13. juni kl. 15.00 – 16.30 i BIENs/Basisindkomsts telt på Kæmpestranden (bod J27)

Bankerne, jordejerne og de privilegerede lønmodtagere får en monopol gevinst, som strider imod demokratiet. Rasmus Hougaard Nielsen, Gode Penge, Morten Blaabjerg, Retsforbundet og Erik Christensen, BIEN Danmark diskuterer et forslag til en kombineret penge-, fuld grundskylds- og basisindkomstreform.

Udover vores events afholder Folkebevægelsen mod EU sammen med Europabevægelsen en fodboldkamp under overskriften ”Kampen om Europa”. Det er lørdag den 13. juni kl. 13.30 på Allinge Stadion bag Nordlandshallen. Fra Retsforbundet deltager Jimmy Due og Poul Gerhard Kristiansen sammen med blandt andre MEP Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU, mens Europabevægelsen i år har forstærket sig med udenrigsminister Martin Lidegaard for at tage revanche for de sidste års store nederlag.

Program for hovedscenen


Folkemødet 2015. Program for hovedscenen.

Folkemødet 2015. Program for hovedscenen.

Skriv under for Retsforbundet

Vælgererklæring - Retsforbundet

Vælgererklæring. Hvis du hellere vil underskrive vælgererklæringen med en touchskærm end med mus kan du bruge koden her til smartphone eller tablet.