Godt nytår!

Et Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Af Poul Gerhard Kristiansen og Morten Blaabjerg

Ved overgangen til det nye år 2014 truer en ny boligboble. Denne gang i vore nabolande Sverige og Norge. De har ligesom en lang række andre lande heller ikke lært af de gentagne kriser og årsagerne til dem, og har ikke fået gennemført en skattelovgivning og økonomisk politik, som kan modvirke boblerne, friværdifesterne og de voldsomme tømmermænd, som kommer ovenpå.

Finanskrisen er langt fra noget overstået kapitel. 2013 var også 200-året for den såkaldte statsbankerot i 1813. Dette er der ingen, der har valgt at markere, til trods for, at den situation har været uhyggeligt tæt på flere steder – fremkaldt af oppustede bobler, spekulation, grådighed og fulgt op af en økonomisk politik – ikke mindst i eurozonen – som igen lader krisens virkninger gå ud over almindelige mennesker – ikke mindst de svageste grupper. Også statsbankerotten blev, udover datidens krig mod England, fremkaldt af en grasserende inflation fremkaldt af en voldsom spekulation i årtierne forud.

2013 bragte også en hysterisk, nærmest klynkende agitation mod den smule grundskyld, som er tilbage – med udgangspunkt i de problemer, som det stærkt amputerede vurderingssystem i SKAT har skabt. Et vurderingssystem, som Parcelhusejernes Landsforenings politiske venner i de borgerlige partier, selv smadrede i 2003. Sikke en måde at markere 10-året på!

Lad os håbe, at 2014 bliver året, hvor man bliver klogere.

I Retsforbundet kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt år, der bar præg af “relanceringen” af partiet i november 2012. Igennem adskillige møder har vi internt arbejdet med implementeringen af tanker om en ny bankpolitik og basisindkomst – forslag der stadig debatteres og skal udmunde i at et nyt politisk program kan vedtages i foråret 2014.

Vigtigst har dog været vores vedholdende arbejde for at udbrede kendskabet til Retsforbundets politiske ideer. Det finder sted bl.a. via de sociale medier, hvor vi på Facebook nærmer os de 1000 “synes godt om”-tilkendegivelser – og på Twitter nærmer os 600 followers. Ved kommunalvalget i efteråret var Retsforbundet på valg i 4 kommuner og i 3 regioner, hvilket skabte fornyet opmærksomhed, synlighed i medierne, og tilgang af nye medlemmer og frivillige. Et stort velkommen til jer!

Også i 2014 har vi brug for at flere medlemmer og frivillige melder sig under fanerne for at løfte opgaverne!

Vi har en fælles fortælling, der handler om at skabe en mere bæredygtig fremtid for Danmark. Vi har brug for at skabe en bæredygtig økonomi, så vi ikke smadrer vores miljø, ødelægger vores helbred og skubber endnu flere ud i fattigdom. Vi har brug for et bæredygtigt demokrati, så vi kan få de nye løsninger som Danmark har brug for. Vi har ikke brug for et EU og et pengevæsen, som undergraver vores nationale demokrati og beslutningskraft. Retsforbundet kan være fødselshjælper på den proces – men det er Danmarks borgere, der skal tage ansvar for og løfte opgaven. Denne fortælling vil vi fortsat udbrede i det nye år.

Retsforbundet har mange store opgaver i det nye år – sammen med vore politiske venner. Mere end nogensinde er der behov for yderligere fremgang for Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti.

  • Vi skal fortsætte Retsforbundets ekspansion og indsats for at udbrede kendskabet til vores fortælling – på nettet og ved flere fysiske møder.
  • Vi skal fortsat presse på for at få indfriet løfterne om en lettelse af de tåbelige regler for indsamling af underskrifter for at stille op til Folketinget – fordi vi har brug for et stærkere og mere bæredygtigt demokrati. Og fordi vi har brug for en bæredygtig fremtid for Danmark.
  • Vi skal markant imødegå den egoistiske agitation mod grundskylden og arbejde for en retfærdig fordeling af de fællesskabte værdier, så vi kan hindre nye bobler, kriser og spekulation.
  • Vi skal arbejde mod den øgede kontrol, styring og overvågning af almindelige mennesker samt øgede mørklægning af beslutningsprocesser.
  • Vi skal være med til at sikre et klokkeklart NEJ ved folkeafstemningen om den fælles EU-patentdomstol.
  • Vi skal være med til at stoppe en yderligere underminering af euroundtagelsen via bankunion og en atlantisk udvidelse af EU’s toldunion og indre marked, så vores selvbestemmelse bliver reduceret yderligere.
  • Vi skal støtte en fremgang for EU-modstanden ved det kommende EU-parlamentsvalg og støtte Retsforbundets kandidater på liste N.

Der er ingen grund til at blive liggende i sofaen for at sove nytårsrusen ud, og forlade sig på den siddende regerings ørkesløse og virkningsløse vækstplaner, besparelser og stramninger – heller ikke i det nye år. Det er nu vi skal i arbejdstøjet for alvor!

Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Gør selv noget nu!

  • Læs mere om hvordan vi får en mere bæredygtig fremtid for Danmark.
  • Meld dig ind i Retsforbundet idag og støt vores arbejde i 2014 for en bæredygtig fremtid – for både os, vores børn og vore børnebørn!

Potentiel vælgerfamilie på Strøget

Valgresultatet KV13 for Retsforbundet

Kommunal- og regionsvalget er nu overstået og stemmerne talt op. Her er resultaterne for Retsforbundets vedkommende :

Kommunalvalget
De personlige stemmetal angivet under det samlede antal stemmer for kommunen.

København : 462 (252 stemmer frem)
Johanne L. Kristiansen: 96
Jimmy Due: 66
Poul Gerhard Kristiansen: 44
Thomas Antkowiak-Schødt: 25
Kjeld I. Thomsen: 16
Lars Rindsig: 16
Michael Schmidt Jacobsen: 11

Odense : 97 (NY)
Morten Blaabjerg: 72

Holbæk : 69 (NY)
Torsten Rugaard Sylvest: 35
Ulrik Sommer-Jensen: 15

Lolland : 32 (NY)
René Bøgh: 21

Regionsrådsvalget
De personlige stemmetal angivet under det samlede antal stemmer for regionen.

Region Hovedstaden : 1299 (0,1%) (415 stemmer frem)
Poul Gerhard Kristiansen: 243
Johanne L. Kristiansen: 210
Jimmy Due: 94
Thomas Antkowiak-Schødt: 60
Lars Rindsig: 46
Kjeld I. Thomsen: 30
Michael Schmidt Jacobsen: 19

Region Sjælland : 606 (146 stemmer frem)
René Bøgh: 169
Torsten Sylvest: 144
Ulf Kobbernagel: 74

Region Syddanmark : 750 (NY)
Morten Blaabjerg: 242
Vagn Christensen: 91
Tune Revsgaard Nielsen: 81

Ialt 2655 stemmer og fordobling af stemmetallet i forhold til forrige valg. Ikke mindst fantastisk med hele 750 stemmer i Region Syddanmark, hvor Retsforbundet ikke har fundet opstilling i mange år.

Godt gået af kandidater og frivillige i valgkampen! “Tak til de, der har givet en hånd med i valgkampen og ikke mindst til vælgerne,” siger Retsforbundets spidskandidat i Region Hovedstaden, Poul Gerhard Kristiansen i en kommentar til valgresultatet. “Valgkampen har givet os uvurderlige erfaringer og kontakter, som vi vil bygge videre på i vores arbejde frem mod kommende valg”.

Resultaterne i de tre regioner betyder at partiet de næste fire år er berettiget til partistøtte, da vi har opnået flere end 500 stemmer i alle tre regioner. Partistøtten for regionsrådsvalget udgør 4 kr pr stemme de næste 4 år. Kommunalvalg giver 6,50 kr pr stemme i statsstøtte om året, såfremt der opnås mere end 100 stemmer, eller mere end 500 stemmer i København. Ved Folketingsvalg gives 4,50 kr pr stemme. Partistøtten fra regionsrådsvalget vil efter al sandsynlighed gå til at dække udgifterne til denne valgkamp og til at smede kuglerne til den næste, samt til at styrke det organisatoriske arbejde i partiets regioner, som er hårdt trængt for ressourcer. Kom ikke og sig, at en stemme til regionsvalget ikke betyder noget!

Det er bemærkelsesværdigt at Retsforbundets vælgere findes i alle dele af landet og fordeler sig jævnt geografisk. De er ikke centreret omkring bestemte byer eller områder, hvilket tyder på at partiet har en base at bygge videre på til kommende valg.

Tak for stemmerne, tiden og tilliden! Vi vil gøre vores bedste for at leve op til den tillid vælgerne har vist os frem til næste valg!

Tak til Henrik Hansen for opdateringerne på valgaftenen på Facebook.

Kilde : http://www.dr.dk/nyheder/politik/kv13/.
Opdateret med de personlige stemmetal og endelige tal efter fintællingen tirsdag 26. november 2013.


Retsforbundet til Kommunalvalg

kommunalvalg_2013

Retsforbundet ønsker at stille op til kommunalvalget i så mange kommuner og regioner som muligt…
Vi mener at det er på tide, at det snart 95 år gamle parti igen træder ind på den politiske scene, efter alt for mange års fravær og KV13 kunne være en passende begyndelse.

Retsforbundets ideologi bygger jo som det vil være de fleste bekendt på det princip, at jord og naturressourcer bør være et fælles samfundseje og at grundskyld (jordrente / jordleje) samt vores forbrug af naturressourcer – altså den del af vores fælles eje som vi hver især bruger eller monopoliserer – der i højere grad skal betale vores fælles (offentlige) udgifter. Følgeligt skal det i mindre grad være skat på den indkomst vi har tjent på at arbejde.

Oversat til kommunalpolitik betyder det, at vi grundlæggende går ind for, at den kommunale grundskyld er så høj som mulig og at skatteprocenten sænkes tilsvarende.

Vi bemærker at de partier der kalder sig liberale (både LA og Venstre) forsøger at udhule og måske afskaffe grundskylden. Det vil vi gerne advare kraftigt imod. Vi mener at grundskyld er blandt de eneste rimelige måder, et samfund kan hente indtægter til fællesskabet på, fra borgerne.

Det retfærdige i vores forestrukne princip ligger i, at beskatte værdien af den jord du bor på (uanset din boligform) stiger og falder som følge af en vekselvirkning mellem nogle blivende forudsætninger (natur og beliggenhed) og en samfundsudvikling i dit lokalområde. Altså faktorer som du som borger og familie ikke har den store indflydelse på.

Det uretfærdige er at beskatte den indtægt du har skabt ved din egen arbejdsindsats.

Samtidig er grundskyld og skat på jord og fast ejendom gode solide skatteindtægter som en kommune kan regne med og i øvrigt det eneste effektive værn vi har mod boligbobler og tilhørende kriser.

De liberale partier, der er modstandere ar grundskylden, mangler at gøre rede for, hvorfor de ønsker på én gang at øge risikoen for boligbobler og fjerne et sikkert indkomstgrundlag for kommunerne. De mangler til lige at gøre rede for, om den sænkede eller helt fjernede grundskyld skal erstattes af en øget kommunal trækprocent eller en forringet kommunal service.

Retsforbundets kommunalpolitik indeholder selvsagt andet og mere end en skattemæssig omfordeling.
Vi vil styrke og forsvare det kommunale selvstyre og de demokratiske principper i kommunen – herunder også det lokale nærdemokrati.
Vi har lokalpolitiske holdninger til børne-, skole-, social og ældrepolitik samt til trafik-, anlægs- og kulturpolitik.

Torsten Sylvest, medlem af landsledelsen
For yderligere spørgsmål, kontakt; torsy@retsforbundet.dk