Retsforbundet - Danmarks Bæredygtige Parti

Landsmedlemsmøde den 18. april 2015 – Retsforbundet

Landsmedlemsmøde den 18. april 2015

Den 18. april 2015 holder Retsforbundet landsmedlemsmøde. Alle medlemmer og interesserede er inviteret til spændende og fremadskuende debatter, som ikke mindst skal ses i lyset af, at vi har igangsat vores underskriftsindsamling for at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Mødestedet er Fredericia, nærmere bestemt Fredericia Vandrerhjem, hvor flest muligt kan nå frem med offentlig transport.

Som sagt håber vi, at DU deltager i landsmedlemsmødet. Det er gennem deltagelse, at du får indflydelse og kan inspirere alle andre til en engageret og større indsats. Vi ser frem til dit bidrag til inspiration og heldig gennemførelse af Retsforbundets opgave med at blive opstillingsberettiget – hvad enten det er politisk eller aktivistisk.

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen Landsledelsen

Program for landsmedlemsmøde d. 18. april 2015

Kl. 10.30 Indskrivning og morgenmad

Kl. 11.30 Retsforbundet i aktivitet for opstilling
– Underskriftsindsamling
– Organisering og idekatalog
– Overordnede politiske temaer for indsamlingen
– Folkeafstemning om retsundtagelsen og TTIP-aftalen – indhold og argumenter
– EU’s bankunion med udgangspunkt i Retsforbundets forslag om bankopdeling
– Grundskyld og samfundsdividende med en socialpolitisk indfaldsvinkel
– Antidjøfokrati. Et opgør med det embedsmands-og rapportstyrede samfund og det demokratiske problem, som betyder, at det ikke er politiske ideer og idealer, som styrer beslutningerne, men statistikker og prognoser.
– Debat og gensidig inspiration

Kl. 13.00 Frokost

Kl. 13.45 Punktet om underskriftsindsamling fortsat

Kl. 14.30 Immaterielle rettigheder – hvem ejer hvad?
– Patenter, licenser, kunstneriske rettigheder – oplæg og diskussion til indføjelse i arbejdsprogrammet ifølge landsmødevedtagelse.

Kl. 15.00 Behov for en praktisk anvisning på hvordan grundskyld indføres
– Oplæg ved Lars Bækgaard og debat

Kl. 15.30 Kaffepause

Kl. 17.00 Afslutning