Aase Bak Nielsen

Lissabontraktaten giver mulighed for Europol – også ved et nej

Bevar retsforbeholdet - stem nej
Af Aase Bak-Nielsen, Roskilde

Lissabontraktaten giver mulighed for Europol – også ved et nej

Ja-partierne hævder, at afstemningen først og fremmest drejer sig om samarbejde med politiet i de øvrige EU-lande.

Ifølge Lissabontraktaten, som siden 1/12. 2009 har været EU’s ”grundlov”, har Danmark forbehold – dvs står uden for det retspolitiske område, som hidtil har været et samarbejde på mellemstatsligt plan, hvor hvert land kunne afgøre, hvor meget man vil være med til. Nu bliver retspolitikken hævet til overstatsligt plan, hvor alle skal være med til det hele.

Ja-sigerne spreder det budskab, at vi bliver smidt ud af politi-samarbejdet, hvis vi siger nej den 3. dec.

Men de har glemt, hvad der står i protokollen om Danmarks forbehold:

”Danmark kan til enhver tid i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser underrette de øvrige medlemsstater om, at det ikke længere ønsker at benytte sig af alle eller en del af bestemmelserne i denne protokol”.

Det vil sige, at Danmark – hvis regeringen kan få et markant flertal for det i Folketinget – kan meddele, at vi vil deltage i det fælles, overstatslige politi-samarbejde i Euro-pol, og vi kan så f.eks. beholde forbeholdet angående fælles straframmer, hvor der er stor forskel på kulturen i Danmark og nogen af de andre EU-lande.

Denne meddelelse kan vi også sende efter et nej 3. dec.

Hvorfor bruger ja-partierne ikke denne lette udvej for at beholde politisamarbejdet på europæisk plan, som mange danskere ønsker?

Bevar retsforholdet – stem nej!

Lissabontraktaten kan rekvireres gratis hos Folketingets EU-oplysning: tlf. 33373337 eller euopl@ft.dk. Her kan man på s. 345, DEL IV, Artikel 7, læse ovenstående citat.

Link til Lissabontraktaten (PDF):
http://www.eu.dk/~/media/files/eu/ld_euo_lissabon_16.ashx