Godt nytår!

Et Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Af Poul Gerhard Kristiansen og Morten Blaabjerg

Ved overgangen til det nye år 2014 truer en ny boligboble. Denne gang i vore nabolande Sverige og Norge. De har ligesom en lang række andre lande heller ikke lært af de gentagne kriser og årsagerne til dem, og har ikke fået gennemført en skattelovgivning og økonomisk politik, som kan modvirke boblerne, friværdifesterne og de voldsomme tømmermænd, som kommer ovenpå.

Finanskrisen er langt fra noget overstået kapitel. 2013 var også 200-året for den såkaldte statsbankerot i 1813. Dette er der ingen, der har valgt at markere, til trods for, at den situation har været uhyggeligt tæt på flere steder – fremkaldt af oppustede bobler, spekulation, grådighed og fulgt op af en økonomisk politik – ikke mindst i eurozonen – som igen lader krisens virkninger gå ud over almindelige mennesker – ikke mindst de svageste grupper. Også statsbankerotten blev, udover datidens krig mod England, fremkaldt af en grasserende inflation fremkaldt af en voldsom spekulation i årtierne forud.

2013 bragte også en hysterisk, nærmest klynkende agitation mod den smule grundskyld, som er tilbage – med udgangspunkt i de problemer, som det stærkt amputerede vurderingssystem i SKAT har skabt. Et vurderingssystem, som Parcelhusejernes Landsforenings politiske venner i de borgerlige partier, selv smadrede i 2003. Sikke en måde at markere 10-året på!

Lad os håbe, at 2014 bliver året, hvor man bliver klogere.

I Retsforbundet kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt år, der bar præg af “relanceringen” af partiet i november 2012. Igennem adskillige møder har vi internt arbejdet med implementeringen af tanker om en ny bankpolitik og basisindkomst – forslag der stadig debatteres og skal udmunde i at et nyt politisk program kan vedtages i foråret 2014.

Vigtigst har dog været vores vedholdende arbejde for at udbrede kendskabet til Retsforbundets politiske ideer. Det finder sted bl.a. via de sociale medier, hvor vi på Facebook nærmer os de 1000 “synes godt om”-tilkendegivelser – og på Twitter nærmer os 600 followers. Ved kommunalvalget i efteråret var Retsforbundet på valg i 4 kommuner og i 3 regioner, hvilket skabte fornyet opmærksomhed, synlighed i medierne, og tilgang af nye medlemmer og frivillige. Et stort velkommen til jer!

Også i 2014 har vi brug for at flere medlemmer og frivillige melder sig under fanerne for at løfte opgaverne!

Vi har en fælles fortælling, der handler om at skabe en mere bæredygtig fremtid for Danmark. Vi har brug for at skabe en bæredygtig økonomi, så vi ikke smadrer vores miljø, ødelægger vores helbred og skubber endnu flere ud i fattigdom. Vi har brug for et bæredygtigt demokrati, så vi kan få de nye løsninger som Danmark har brug for. Vi har ikke brug for et EU og et pengevæsen, som undergraver vores nationale demokrati og beslutningskraft. Retsforbundet kan være fødselshjælper på den proces – men det er Danmarks borgere, der skal tage ansvar for og løfte opgaven. Denne fortælling vil vi fortsat udbrede i det nye år.

Retsforbundet har mange store opgaver i det nye år – sammen med vore politiske venner. Mere end nogensinde er der behov for yderligere fremgang for Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti.

  • Vi skal fortsætte Retsforbundets ekspansion og indsats for at udbrede kendskabet til vores fortælling – på nettet og ved flere fysiske møder.
  • Vi skal fortsat presse på for at få indfriet løfterne om en lettelse af de tåbelige regler for indsamling af underskrifter for at stille op til Folketinget – fordi vi har brug for et stærkere og mere bæredygtigt demokrati. Og fordi vi har brug for en bæredygtig fremtid for Danmark.
  • Vi skal markant imødegå den egoistiske agitation mod grundskylden og arbejde for en retfærdig fordeling af de fællesskabte værdier, så vi kan hindre nye bobler, kriser og spekulation.
  • Vi skal arbejde mod den øgede kontrol, styring og overvågning af almindelige mennesker samt øgede mørklægning af beslutningsprocesser.
  • Vi skal være med til at sikre et klokkeklart NEJ ved folkeafstemningen om den fælles EU-patentdomstol.
  • Vi skal være med til at stoppe en yderligere underminering af euroundtagelsen via bankunion og en atlantisk udvidelse af EU’s toldunion og indre marked, så vores selvbestemmelse bliver reduceret yderligere.
  • Vi skal støtte en fremgang for EU-modstanden ved det kommende EU-parlamentsvalg og støtte Retsforbundets kandidater på liste N.

Der er ingen grund til at blive liggende i sofaen for at sove nytårsrusen ud, og forlade sig på den siddende regerings ørkesløse og virkningsløse vækstplaner, besparelser og stramninger – heller ikke i det nye år. Det er nu vi skal i arbejdstøjet for alvor!

Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Gør selv noget nu!

  • Læs mere om hvordan vi får en mere bæredygtig fremtid for Danmark.
  • Meld dig ind i Retsforbundet idag og støt vores arbejde i 2014 for en bæredygtig fremtid – for både os, vores børn og vore børnebørn!

Islandsk forår

Mørklagt europæisering

Islandsk forår.

Forår på Island. Foto : Karlbark. Licens : Creative Commons by 2.0

Grundlovstale på Gammeltorv i København ved Folkebevægelsen mod EU’s Grundlovsmøde

Af Poul Gerhard Kristiansen, Grundlovsdag 2013

Dagen før vi fejrer Grundloven, som er symbol på demokratiet i Danmark, vedtog i Folketinget i går 99 folketingsmedlemmer den skandaløse mørklægningslov.

En lov, som betyder, at det bliver endnu sværere for befolkningen og medierne at kigge politikere og embedsmænd efter i kortene

En lov, som betyder, at Danmark nu har en endnu mere restriktiv offentlighedslov end den, der allerede før den nye, var den mørkeste i de nordiske lande.

En lov, som ville have betydet, hvis den allerede havde været gældende, at en lang række sager formentlig ikke ville være afsløret. Lige fra Tamilsag over Irak-krig til fusk med ledighedstal.

Bevidstløst troppede politikerne op fra de 5 partier og gav deres stemme – uden at skele til, at der ikke blev givet nogen ordentlig grund til at mørket skulle sænke sig. Ikke ét folketingsmedlem afveg fra partilinjen – undtagen altså Uffe Elbæk, som ved et uheld kom til at stemme rigtigt.

Grundloven siger, at et folketingsmedlem ene og alene er bundet af sin samvittighed.

Det virker ikke troværdigt, at ikke ét af folketingsmedlemmerne fra de 5 partier skulle have en afvigende mening. Partidisciplinen har åbenbart taget pladsen fra samvittigheden. Mørket har også sænket sig over enhver floskel fra de samme partier om øget åbenhed og demokrati.

Politikerne fra de 5 partier fra SF til de konservative ønsker ganske enkelt ikke at blive kigget efter i kortene – hverken af medier eller befolkning. I virkeligheden burde der rejses en skamstøtte over justitsministeren og de 99 folketingsmedlemmer, som stemte for den udemokratiske mørklægning.

Når vi taler om EU, så har det været reglen mere end undtagelsen, at vi aldrig har fået hele sandheden.

Havde vi fortalt hele sandheden, ville folk have stemt nej, som Jens Otto Krag udtalte få år efter EF-afstemningen i 1972.

Havde tilhængerne erkendt allerede dengang, at EU’s målsætning ganske enkelt var, og er, en politisk blokdannelse – en supermagt såvel politisk som økonomisk og militært, ville et flertal af danskerne aldrig have stemt ja. Siden har EF- /EU debatten været de halve sandheders paradis.

Med de skjulte forhandlinger om en såkaldt europapolitisk aftale, som foregår i øjeblikket, fortsætter mørkelægningen.

Med den nye mørklægningslov, bliver det endnu sværere, at få sandheden på bordet om hvad det er regeringen har spillet ud med, fordi det ikke længere vil være muligt på skrift, at få at vide, hvilke udspil regeringen er i færd med at fremføre. Det eneste vi efterhånden ved er, at Helle Thorning vil have Danmark – eller snarere sig selv – ind i ”kernen af EU”.

Vi har senest set, at man stille og roligt – og helt uden at ville spørge befolkningen eller lægge alle kendsgerninger åbent frem – helt frivilligt har tilsluttet os europluspagten forrige år og sidste år EUs finanspagt.

Nu er det så en bankunion, der tales om – herefter finansunionen.

Og nu skal vi, står det til folketingsflertallet, give selvbestemmelse til en Patentdomstol, som er helt uden demokratisk kontrol, uden appelmulighed og kun til gavn for de multinationale virksomheder og for patentlobbyen.

Danmark skal med i det hele! Ind i kernen af det EU, hvor 26 millioner nu er arbejdsløse. Ind i det EU, hvor 5,7 millioner unge står uden arbejde, og som er godt på vej til at miste en hel generation, som aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet.

I det EU, hvor befolkningerne i Sydeuropa må kæmpe for at overleve og hvor det for første gang siden 2. Verdenskrig har været nødvendigt for nødhjælpsorganisationerne at give fødevarehjælp i stor stil. Alt sammen fordi euroland fører en politik, som er designet til at skabe arbejdsløshed og som ikke kan ændres med mindre traktaten bliver ændret.

Befolkningerne og demokratiet betaler dyrt. Demokratisk har man udenom befolkningerne indsat nye teknokratregeringer i Grækenland og Italien og smadret Cyperns muligheder for at fortsætte som selvstændig nation.

Befolkningerne og demokratiet betaler, når EU med krisen som undskyldning ikke bare rager flere og flere beføjelser til sig, men også fører en politik, som forstærker krisen – som ikke viser en vej ud af krisen.

Op mod 80 % af lovgivningen i Danmark bestemmes allerede af EU. Flere end 100.000 love, regler, standarder og domme fra EU, kan ikke ændres af vælgerne eller de danske politikere.

Mørklægningsloven gør det også muligt at skjule tilblivelsen af EU-lovgivningen.

Vi har ikke brug for, at EU bestemmer endnu mere. Demokratiet er allerede udhulet mere end nok.

Danmark har ikke brug for at komme ind i Euroland. Danmark skal ikke tvinges ind i yderligere integration. Tvinges til at opgive den sidste selvstændighed på det økonomiske område og skal bestemt ikke tvinges til at føre en økonomisk politik, som vil give øget arbejdsløshed og øgede muligheder for EU til at bestemme endnu mere.

Vi har brug for frigørelse fra EU.

Vi har brug for mere demokrati, mere selvbestemmelse, mere åbenhed – ikke mindre.

“Europa er ikke lykkeligt!”, Sagde den franske præsident Hollande i sidste uge. Han har fuldstændig ret. Han har bare været meget længe om at opdage det. Og lykkelige bliver danskerne bestemt heller ikke, hvis vi fortsætter den selvdestruktive EU-politik, som regering og folketingsflertal fører.

Tværtimod er vejen den modsatte. Væk fra Euroland og ud af EU.

Poul Gerhard Kristiansen
Retsforbundets politiske ordfører


Poul Gerhard Kristiansen

Skamstøtte over Bødskovs og folketingspolitikernes mørkelægning

Når et flertal i Folketinget i dag, 4/6-2013, sandsynligvis vedtager mørkelægningsloven sker det uden kendskab til evaluering af offentlighedsloven og uden at politikere, medier og offentlighed har kunnet få kendskab til den evaluering.

Dermed tager Bødsskov og hans ministerium allerede forskud på mørklægningen – inden loven er vedtaget. Ulovligt i forhold til gældende lov, når der ikke har kunnet gives aktindsigt til medierne indenfor tidsfristen.

Det turde være elementært, at lovgiverne i det mindste bør kende argumenterne for denne lyseslukning – før loven vedtages.

Hvad er det for folketingspolitikere, som overhovedet behandler denne stramning uden at kende evalueringen af den nugældende lov og dermed hele grundlaget for mørkelægningen?

En mørkelægning, som gør reglerne på dette område til de mørkeste i forhold til de lande, vi sammenligner os med og som ville have hindret offentlighed omkring en række sager fra Tamil-sag over det juridiske grundlag for Irak-krigen til skattesagskommissionen om møderne mellem Peter Loft og Skat København.

Bødsskov og folketingspolitikerne handler uanstændigt. Demokratiet undergraves endnu mere.

Der bør rejses en skamstøtte over Morten Bødskov og de politikere, der som programmerede robotter accepterer dette forløb og denne uanstændige lov.

/Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører


Poul Gerhard Kristiansen

Lad folketingsmedlemmer stemme frit om offentlighed

Poul Gerhard Kristiansen

Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører. Foto : Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti

Regeringen og VK skylder at vise om de har et reelt flertal for at gøre ministerierne mere hemmelige og lukkede ved at lade folketingsmedlemmerne i de fem partier stemme uden partitvang. Hvis man ikke tør det må politikerne besinde sig og tage forslaget til ny offentlighedslov af bordet. Det udtaler Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen efter Folketingets spørgetid onsdag. En lang række skandalesager ville ikke være blevet opdaget, hvis de foreslåede regler havde været gældende lov. Det understreges igen i det seneste nummer af  ”Journalisten”.

Det nye forslag vil betyde en kraftig forringelse af offentlighedens – herunder mediernes – muligheder for at se magthaverne i kortene i den uhellige alliance mellem embedsmænd og politikere. Det kan vi konstatere allerede nu. Vi behøver ikke nogen prøveperiode, som justitsminister Bødsgaard foreslår.

Og en gummiparagraf om, at en henvendelse om offentlighed kan afvises, hvis det ”skønnes”, at den vil tage mere end 25 timer at behandle gør kun tingene værre, konstaterer Poul Gerhard Kristiansen og fortsætter: – Behandlingstempoet i det offentlige plejer jo ikke at være imponerende og med den regel vil tilskyndelsen til at sætte tempoet op være i slæbesporet.

Udviklingen burde i stedet gå den modsatte vej som Retsforbundet tidligere har påpeget – i retning af større åbenhed og større mulighed for kontrol af magthaverne; ikke mindre.

Hverken justitsministeren, regeringen eller det folketingsflertal de mener at have med V og K, har været i stand til i at give det mindste figenblad af begrundelse for at gøre de danske regler til de mest magthaverbeskyttende blandt de lande, vi normalt sammenligner os med. Tag forslaget af bordet.

Yderligere information

Printvenlig udgave : Pressemeddelelse 2013-05-08


Urimmeligt hemmelighedskræmmeri både i ministerier og statsejede virksomheder

Urimeligt hemmelighedskræmmeri

Urimmeligt hemmelighedskræmmeri både i ministerier og statsejede virksomheder

Foto : EPO. Licens : Creative Commons by 3.0

Det er efterhånden gået op for rigtigt mange danskere at forslaget om en ny offentlighedslov er noget skidt. Nu hvor lukkeloven er afskaffet kunne man faktisk bruge dette navn til den nye lov, der skal lukke af for at kigge ministerierne over skulderen når de pusler med nye love.

Pressen, politikere udenfor regeringen og vi almindelige danskere vil ikke længere få mulighed for at vide, hvorfor en regering vil lave lovene på en bestemt måde og dermed heller ikke hvem der har givet dem ideerne til dem.

Mere end 68.000 har skrevet under mod loven og er du ikke én af dem kan du stadig nå det på http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_den_nye_offentlighedslov

Men det er desværre langtfra det eneste lukkede område. Mange af de penge vi betaler i skat går til halvoffentlige virksomheder og projekter som ligger helt udenfor både ny og gammel offentlighedslov.

Det gælder for eksempel alt hvad der foregår i DSB. I skandalerne om IC4-toget og samarbejdet med spindoktorerne i Waterfront-bureauet får vi kun den viden som DSB selv vil af med eller bliver presset til at afgive.

DONG er en anden virksomhed, vi ejer i fællesskab, men vi har ikke adgang til alle oplysninger der kunne forklare hvorfor de har så ondt i økonomien og hvordan det i virkeligheden forholder sig med de høje lønninger, der var i pressens søgelys for et par år siden.

NEM-ID er et projekt som samfundet har sat i værk, men det administreres af NETS og hvis man ønsker en forklaring på hvorfor denne livsvigtige port mellem borger og det offentlige er sårbar overfor hackerangreb – ja så har vi kun NETS egne bortforklaringer at holde os til.

En sand offentlighedslov burde tage sit udgangspunkt i fuld åbenhed om alt hvad samfundet sætter i værk og bør kun være begrænset af sikkerhedshensyn.

Det urimelige hemmelighedskræmmeri som støttes af både rød og blå stue kan kun laves om ved at få helt nye politikere i folketinget.

Jan Møgelbjerg, medlem af Retsforbundets politiske udvalg