Keine Hexerei – DONG forgylder Goldman

Foto: Tomasz Sienicki

Foto: Tomasz Sienicki

Efter det fatale folketingsja til salget af aktier i DONG til spekulationsbanken Goldman Sachs dukker flere ting op, som bekræfter ikke blot naiviteten i aftalen, som vel kun er overgået af 60ernes Nordsøaftale om olien, men også viser, at mistanken om fortielser er vel funderet.

Ifølge JP 11. feb. Viser nye oplysninger, at Goldman Sachs gevinst ved købet vil blive langt større end forudsat. Goldman Sachs vil angiveligt hente en endnu større milliardgevinst fordi DONG-bestyrelsen er villig til at betale 225 kroner per aktie i et aktieprogram frem til 2019 og ikke 107 kr., som nu.

Hvor mange flere ting er ikke kommet frem forud for beslutningen?

Umiddelbart efter beslutningen i Folketinget kom det også frem, at debatten i USA ikke gik på, at lade banker eje flere energiaktiver. Tværtimod spekulerer man her på helt at fjerne den dispensation, som bankerne har haft siden 2008 – netop fordi risiciene ved disse aktiviteter ændrer sig og fordi man i USA er bekymrede over, at bankerne både ejer aktiver inden for energiproduktion og samtidig handler med finansielle produkter på energimarkedet. Resultatet har været skandalesager med store bøder til banker for manipulation med energipriserne.

I USA spekulerer man i forsyningssikkerhed mv, mens regering og folketingsflertal end ikke ville sikre forsyningen ved at dele DONG op i flere selskaber, hvoraf det ene skulle tage sig af forsyningsnettet!

Nej, i stedet laver man oven i købet en særligt tilpasset aftale til Goldman Sachs. Til en spekulationsbank, som i øvrigt – udover skattely – har sikret sig mod, at vi i Danmark skulle få lignende tanker som USA. Man har lavet et nyt selskab ”New Energy Investment”, som er ejet af selskaber under Goldman Sachs Group. Men banken ejer ikke direkte. Keine Hexerei – nur behändigkeit”.

Regeringen og folketingsflertallets uforståelige forelskelse i denne aftale bliver ikke mindre uforståelig med de oplysninger, som dukker op efter  beslutningen. Men lige så lidt som protester og indvendinger gjorde indtryk inden beslutningen. Lige så lidt gør de nye oplysninger indtryk nu – desværre.

Finansminister Bjarne Corydon demonstrerede måske præcist sin manglende forståelse for protesterne og modstanden gennem sin udtalelse om, at det kun drejer sig om penge!

Bortset fra, at han end ikke ville undersøge det nye tilbud fra de danske pensionskasser, så det er tvivlsomt om det også økonomisk var det bedste tilbud, så handler det her i meget høj grad om andet end penge. Det handler om holdninger. Holdningen til om man på den måde kan skalte og valte med de fælles værdier, holde udsalg til et spekulationsbaseret firma i skattely og i øvrigt spille hasard med energiforsyningssikkerheden i Danmark – blot for at ”please” EU og deres ide om økonomiske politik og energipolitik.

Aftalen handler om meget andet end penge – den handler om politik og holdninger. Men det vil Corydon og andre forhærdede tidselgemytter åbenbart ikke forstå.

Skrevet af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører.


Poul Gerhard Kristiansen

Stop grundskyldsklynkeriet

Poul Gerhard Kristiansen

Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører. Foto : Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti

Når Venstre og andre borgerlige partier benytter kaos i SKAT til at bekæmpe grundskylden, så er det ud fra en betragtning om, at vælgernes hukommelse er kort. Den tidligere regerings beslutninger førte til dette kaos og lukkede øjnene for konsekvenserne. Den nuværende har fortsat passiviteten.

Venstres skattestop på ejendomsværdi

Det er Venstre selv, som har undergravet vurderingerne ved, i 2003, at flytte dem fra kommunerne, som havde lokalkendskabet og ved at gennemføre det tåbelige skattestop på ejendomsværdi. Et stop, som sammen med en række andre tiltag til fordel for de eksisterende boligejere, pustede boligboblerne endnu større, forøgede krisen og reelt udskød betalingen af grundskylden. Den politik har uden grund bragt mange i økonomisk uføre og fallit, – ikke den smule kommunale grundskyld vi har.

Når skatteydere efter gældende lovgivning og regler – uanset hvor urimelig den måtte synes – har betalt for meget, så skal de selvfølgelig have pengene tilbage. Længere er den ikke. Men sagligheden har desværre kummerlige kår også i denne diskussion.

Skru op for grundværdien

SKAT har ret i, at grundværdien skal være større i forhold til husets værdi. Det koster jo ikke meget mere at bygge et hus på Frederiksberg frem for i Ulfborg. Men til gengæld er der stor forskel på, hvor attraktiv beliggenheden er. Den udtrykkes i grundværdien, og har intet med den enkeltes arbejdsindsats at gøre. Den er skabt af os alle i fællesskab.

Desværre udnytter de borgerlige partier situationen til, i et ideologisk korstog ført på et forfejlet grundlag, at angribe den lille grundskyld vi har tilbage.

Hysterisk skræmmekampagne

Nogle politikere og medier lader sig manipulere af parcelhusejernes landsforenings klynkeri til fordel for os ”stakkels” ejere. Det på trods af at vi i årtier, skattefrit, har skovlet penge ind på den socialt uansvarlige skattepolitik. En skattepolitik som ikke mindst den borgerlige regering fuldstændigt skamløst gennemførte.

Kendsgerningen er, at vi har brug for en bæredygtig skattereform med mere grundskyld, så vi kan flytte skat fra arbejde og flid, over på de værdier som vi skaber i fællesskab, eller som skyldes attraktiv beliggenhed. Det giver retfærdighed for de unge, for lejerne og for skatteyderne, som i dag er dem, der betaler for en uretfærdig beskatning, som brandskatter arbejde, og lader gevinster på held og spekulation være skattefri.

Vi har brug for en skattereform, som kan hindre nye boligbobler og deraf følgende kriser, der rammer almindelige mennesker. Det sidste vi har brug for er en uansvarlig skattepolitik, som belønner spekulation med arbejdsfrie indtægter samtidig med at den straffer reelt arbejde.

Indlægget er skrevet af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører.


Godt nytår!

Et Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Af Poul Gerhard Kristiansen og Morten Blaabjerg

Ved overgangen til det nye år 2014 truer en ny boligboble. Denne gang i vore nabolande Sverige og Norge. De har ligesom en lang række andre lande heller ikke lært af de gentagne kriser og årsagerne til dem, og har ikke fået gennemført en skattelovgivning og økonomisk politik, som kan modvirke boblerne, friværdifesterne og de voldsomme tømmermænd, som kommer ovenpå.

Finanskrisen er langt fra noget overstået kapitel. 2013 var også 200-året for den såkaldte statsbankerot i 1813. Dette er der ingen, der har valgt at markere, til trods for, at den situation har været uhyggeligt tæt på flere steder – fremkaldt af oppustede bobler, spekulation, grådighed og fulgt op af en økonomisk politik – ikke mindst i eurozonen – som igen lader krisens virkninger gå ud over almindelige mennesker – ikke mindst de svageste grupper. Også statsbankerotten blev, udover datidens krig mod England, fremkaldt af en grasserende inflation fremkaldt af en voldsom spekulation i årtierne forud.

2013 bragte også en hysterisk, nærmest klynkende agitation mod den smule grundskyld, som er tilbage – med udgangspunkt i de problemer, som det stærkt amputerede vurderingssystem i SKAT har skabt. Et vurderingssystem, som Parcelhusejernes Landsforenings politiske venner i de borgerlige partier, selv smadrede i 2003. Sikke en måde at markere 10-året på!

Lad os håbe, at 2014 bliver året, hvor man bliver klogere.

I Retsforbundet kan vi se tilbage på et begivenhedsrigt år, der bar præg af “relanceringen” af partiet i november 2012. Igennem adskillige møder har vi internt arbejdet med implementeringen af tanker om en ny bankpolitik og basisindkomst – forslag der stadig debatteres og skal udmunde i at et nyt politisk program kan vedtages i foråret 2014.

Vigtigst har dog været vores vedholdende arbejde for at udbrede kendskabet til Retsforbundets politiske ideer. Det finder sted bl.a. via de sociale medier, hvor vi på Facebook nærmer os de 1000 “synes godt om”-tilkendegivelser – og på Twitter nærmer os 600 followers. Ved kommunalvalget i efteråret var Retsforbundet på valg i 4 kommuner og i 3 regioner, hvilket skabte fornyet opmærksomhed, synlighed i medierne, og tilgang af nye medlemmer og frivillige. Et stort velkommen til jer!

Også i 2014 har vi brug for at flere medlemmer og frivillige melder sig under fanerne for at løfte opgaverne!

Vi har en fælles fortælling, der handler om at skabe en mere bæredygtig fremtid for Danmark. Vi har brug for at skabe en bæredygtig økonomi, så vi ikke smadrer vores miljø, ødelægger vores helbred og skubber endnu flere ud i fattigdom. Vi har brug for et bæredygtigt demokrati, så vi kan få de nye løsninger som Danmark har brug for. Vi har ikke brug for et EU og et pengevæsen, som undergraver vores nationale demokrati og beslutningskraft. Retsforbundet kan være fødselshjælper på den proces – men det er Danmarks borgere, der skal tage ansvar for og løfte opgaven. Denne fortælling vil vi fortsat udbrede i det nye år.

Retsforbundet har mange store opgaver i det nye år – sammen med vore politiske venner. Mere end nogensinde er der behov for yderligere fremgang for Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti.

  • Vi skal fortsætte Retsforbundets ekspansion og indsats for at udbrede kendskabet til vores fortælling – på nettet og ved flere fysiske møder.
  • Vi skal fortsat presse på for at få indfriet løfterne om en lettelse af de tåbelige regler for indsamling af underskrifter for at stille op til Folketinget – fordi vi har brug for et stærkere og mere bæredygtigt demokrati. Og fordi vi har brug for en bæredygtig fremtid for Danmark.
  • Vi skal markant imødegå den egoistiske agitation mod grundskylden og arbejde for en retfærdig fordeling af de fællesskabte værdier, så vi kan hindre nye bobler, kriser og spekulation.
  • Vi skal arbejde mod den øgede kontrol, styring og overvågning af almindelige mennesker samt øgede mørklægning af beslutningsprocesser.
  • Vi skal være med til at sikre et klokkeklart NEJ ved folkeafstemningen om den fælles EU-patentdomstol.
  • Vi skal være med til at stoppe en yderligere underminering af euroundtagelsen via bankunion og en atlantisk udvidelse af EU’s toldunion og indre marked, så vores selvbestemmelse bliver reduceret yderligere.
  • Vi skal støtte en fremgang for EU-modstanden ved det kommende EU-parlamentsvalg og støtte Retsforbundets kandidater på liste N.

Der er ingen grund til at blive liggende i sofaen for at sove nytårsrusen ud, og forlade sig på den siddende regerings ørkesløse og virkningsløse vækstplaner, besparelser og stramninger – heller ikke i det nye år. Det er nu vi skal i arbejdstøjet for alvor!

Godt Nytår – uden bobler og tømmermænd!

Gør selv noget nu!

  • Læs mere om hvordan vi får en mere bæredygtig fremtid for Danmark.
  • Meld dig ind i Retsforbundet idag og støt vores arbejde i 2014 for en bæredygtig fremtid – for både os, vores børn og vore børnebørn!

Olierigger

Helt hen i tangskoven – Vi går glip af milliarder

Det er helt hen i tangskoven, når V og K ikke mener, at have kunnet få en bedre nordsøaftale igennem, som i de seneste 10 år kunnet have givet mere end 100 milliarder ekstra til samfundets kasse. En aftale, som Norge har det og som kulbrinteudvalget foreslog i 2003.

Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen til de beregninger fra Skatteministeriet, som viser, at det danske samfund kunne have fået op til 124 milliarder flere kroner i statskassen, hvis ikke den tidligere regering havde afvist kulbrinteudvalgets anbefalinger.

Bendt Bendtsens udtalelse om, at der ”ikke var noget alternativ” er fuldstændig utroværdig. Selvfølgelig ville den danske regering have kunnet få lige så gode aftaler for samfundet som Norge. – Hvis man havde villet. Ellers er det godt nok tale om udygtigt købmandskab og udygtige forhandlere. VK valgte at forære over 100 milliarder til bl.a. A.P. – Mærsk.

Endnu værre bliver det, hvis den nuværende regering afviser at revidere Nordsøaftale. Så er deres kritik hykleri, som betyder, at ikke blot er fællesskabet gået glip af 100 milliarder de seneste 10 år, men vi vil fortsat gå glip af milliarder, som vi har en fælles ejendomsret til, siger Poul Gerhard Kristiansen.

Yderligere information


Poul Gerhard Kristiansen

Lad folketingsmedlemmer stemme frit om offentlighed

Poul Gerhard Kristiansen

Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører. Foto : Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti

Regeringen og VK skylder at vise om de har et reelt flertal for at gøre ministerierne mere hemmelige og lukkede ved at lade folketingsmedlemmerne i de fem partier stemme uden partitvang. Hvis man ikke tør det må politikerne besinde sig og tage forslaget til ny offentlighedslov af bordet. Det udtaler Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen efter Folketingets spørgetid onsdag. En lang række skandalesager ville ikke være blevet opdaget, hvis de foreslåede regler havde været gældende lov. Det understreges igen i det seneste nummer af  ”Journalisten”.

Det nye forslag vil betyde en kraftig forringelse af offentlighedens – herunder mediernes – muligheder for at se magthaverne i kortene i den uhellige alliance mellem embedsmænd og politikere. Det kan vi konstatere allerede nu. Vi behøver ikke nogen prøveperiode, som justitsminister Bødsgaard foreslår.

Og en gummiparagraf om, at en henvendelse om offentlighed kan afvises, hvis det ”skønnes”, at den vil tage mere end 25 timer at behandle gør kun tingene værre, konstaterer Poul Gerhard Kristiansen og fortsætter: – Behandlingstempoet i det offentlige plejer jo ikke at være imponerende og med den regel vil tilskyndelsen til at sætte tempoet op være i slæbesporet.

Udviklingen burde i stedet gå den modsatte vej som Retsforbundet tidligere har påpeget – i retning af større åbenhed og større mulighed for kontrol af magthaverne; ikke mindre.

Hverken justitsministeren, regeringen eller det folketingsflertal de mener at have med V og K, har været i stand til i at give det mindste figenblad af begrundelse for at gøre de danske regler til de mest magthaverbeskyttende blandt de lande, vi normalt sammenligner os med. Tag forslaget af bordet.

Yderligere information

Printvenlig udgave : Pressemeddelelse 2013-05-08