Protest mod ophævning af fredningen af Amager Fælled

Lyngbyvej 42, den 21. marts 2019

Retsforbundet i Region Hovedstaden protesterer mod ophævelsen af fredningen af Amager Fælled. København skal ikke bare være beton. Der må mening med galskaben! Der skal være grønne åndehuller i vores by. Amager Fælled er sådan et åndehul for ikke alene mennesker, men også for utroligt mange dyr og fugle.

ER DET RØDE FLERTAL I KØBENHAVN BLEVET FARVEBLINDE?

Hvis de røde på Rådhuset er endnu mere privatiseringsivrige end de borgerlige, hvad skal vi så med de røde.

Retsforbundet foreslår, at hvis Amager Fælled absolut skal affredes, så må vi som borgere i København i det mindste kræve, at området bibeholdes i kommunalt regi!

PESTICIDER I DRIKKEVANDET – HVOR ULÆKKERT!

Det kan ikke ses, når et glas fyldes med kommunalt vand; men virkningen vil være der i form af stigende kræfttilfælde i generationer. 30 års påvirkning er nu blevet synlig; men den fulde virkning er slet ikke til at overskue.

Allerede i 2011 blev det påvist, at glyphosat var i grundvandet; hvorfor greb myndighederne ikke ind for 8 år siden?

Som det første parti i Danmark fremkom Retsforbundet allerede i 1971 med forslag til en miljøpolitik, som bl.a. forbød pesticider. Var Retsforbundets linie blevet fulgt, ville vi være forskånet for meget – også en mægtig økonomisk udgift til nu at rense grundvandet!

Retsforbundet har altid krævet, at forureneren skal betale … totalt!

Retsforbundet, Region Hovedstaden