Olga Maersk

En bæredygtig frihandel?

Olga Maersk

Foto : L2F1. Licens : Creative Commons by 2.0

Af Leo Nygaard, Vonsild, medlem af Retsforbundet

Den traditionelle holdning til frihandel i verden må tages op til overvejelse i forbindelse med programrevisionen.

Når partiet promoverer sig med bæredygtig politik vedr. klima og resurser, må der nødvendigvis sættes betingelser for samhandel.

I denne tid føres forhandlinger om frihandel mellem USA og EU, hvor det debatteres hvilke betingelser, om nogen, der bør begrænse fri handel.

Men under hvilke forudsætninger ?

International handel indebærer transport og energiafbrænding alle veje verden rundt. Den omfatter produktionsformer, som vi ikke sympatiserer med. Den baseres på overskudsgivende salgsmuligheder og ikke på rimeligheden i at transportere varer over lange afstande, når landene kunne producere selv tæt på forbrugeren.

Mærsk planlægger 10 containerskibe i ny rekordstørrelse. Selv om skibene optimeres mht energiforbrug, er dette et symbolsk eksempel på frihandel med skadelige virkninger i stor praktisk skala.

For hundrede år siden tog vi stilling til ikke at ville handle med negerslaver. Nu er der en anden dagsorden.

Hvis vi da mener det alvorligt – det med bæredygtigheden.