Er det demokrati?

Den digitale vælgererklæring

Er det demokrati? - Vælgererkæring

Foto : Snapshot fra Retsforbundets kampagnevideo “Er det demokrati?”. Licens : Creative Commons by-sa 2.0


Af Torsten Rugaard Sylvest

Lad os slå fast, at halvgodt er bedre end helt skidt.

Den løsning som folkestinget har vedtaget, for den fremtidige digitale indsamling af vælgererklæringer – og som har premiere i dag den 12. januar 2016 – er halvgod, ikke mindre og slet ikke mere, men den vil stråle i lyset af, at afløse et system der var aldeles uværdigt for et moderne demokratisk samfund.

Retsforbundet er et af flere politiske partier uden for Folketinget, der både sammen og hver for sig har rettet adskillige henvendelser til Regering og Folketinget inden for de seneste 6 år, vedr. en modernisering af reglerne for indsamling af vælgererklæringer til opstilling af partier til folketingsvalg. Alle de svar vi har modtaget, har dels givet os forhåbning om, at reglerne og procedurerne vil blive ændret – og dels en mistanke om at ændringerne alligevel ikke helt vil imødekomme de ønsker vi har, til et nyt sæt af regler.
Derfor er vi ikke overraskede, og hverken særligt opløftede eller nedtrykte over de nye regler. Vi glæder os til at afprøve dem i praksis og har forventningerne indstillet på realistisk.

De fordele vi ser i fremtiden er først og fremmest, at vi bliver fri for, at spørge folk om deres CPR nummer. Det har været den væsentligste enkeltårsag til, at det er så nærmest uoverstigeligt svært, at samle vælgererklæringer. Det er børnelærdom for alle, at man ikke skal give sit CPR nummer til hvem som helst – og som politisk aktive lægfolk, bryder vi os ikke om at bede om den slags personfølsomme oplysninger. Fremover skal vi blot bede om vælgerens e-mail adresse.

En anden fordel vi gerne vil kvittere for er, at vi i fremtiden slipper for at skulle rundsende og i sidste ende opbevare bjerge af vælgererklæringer i papirform, til glæde kun for trykkerierne og især for Post Danmark.

De ulemper ved det gamle system, der desværre ikke gøres op med i det nye, selvom det ville være temmelig simpelt, er først og fremmest, at vælgeren stadig ikke kan agere proaktivt og selv tage initiativ til støtte opstillingen af et parti, ved at logge ind med NemID på www.vælgererklæring.dk og udfylde en vælgererklæring.
I stedet for at vælgeren kan opsøge vælgererklæringen på eget initiativ, skal vælgeren inviteres til det af partiet, ved at aflevere sin E-mail adresse til partiet, der afleverer den videre til www.vælgererklæring.dk, der så sender vælgeren en invitation.
For os at se, er det bare moderne bureaukratisk papirnusseri, der nu afløser noget umoderne bureaukratisk papirnusseri.

Indsamling af vælgererklæringer for at opnå opstilling til folketingsvalg og EU parlamentsvalg, bærer stadig præg af et slags sekterisk optagelsesritual, hvor det, at det er besværligt, bekosteligt, langvarigt og næsten umuligt, tjener et formål i sig selv.
Eksempelvis bibeholdes den fuldstændig meningsløse regel om, at en vælgererklæring blot har en ”holdbarhed” på 18 måneder, hvilket betyder at det samlede antal vælgererklæringer – der stadig ligger på 1/175 af de afgivne stemmer ved forrige valg (aktuelt ca. 21.000) skal samles indenfor blot 1½ år.
Vores forslag var, at give vælgererklæringer den logiske holdbarhed af en valgperiode, således at de forældedes hver gang der var valg, uanset om man havde opnået opstilling eller ej.

De partier, der har samarbejdet om at lægge pres på skiftende regeringer og folketingsflertal, for at få forbedret og moderniseret disse regler, har været enige om, at antallet af påkrævede vælgererklæringer til at opnå opstilling, var rimelig og passende. Det urimelige og upassende i regelsættet var de tekniske og praktiske hindringer der var lagt, for at gøre indsamlingen besværlig.
Med de nye regler er en del af disse urimeligheder rettet, men der er stadig godt med plads til flere forbedringer


Retsforbundet. Vælgererklæring

Underskriftsindsamling i Fælledparken – 1. maj

Retsforbundet. Vælgererklæring

Retsforbundet. Vælgererklæring


I forbindelse med 1. maj i Fælledparken vil vi gerne invitere dig med til at samle underskrifter, så vi igen kan blive opstillingsberettiget.

Arrangementet i Fælledparken starter kl. 12.00, så derfor anbefaler jeg at vi mødes kl. 11.30 og får et overblik over Fælledparken og hvordan vi griber det an. Jeg har tænkt mig at medbringe en iPad, så folk kan skrive under direkte elektronisk, men derudover tager vi selvfølgelig også de almindelige papirblanketter med. Arrangementet er programsat fra kl. 12.00 til kl. 16.00, men man bestemmer selv hvor længe man vil deltage.

Evt. kan vi dele os op i to hold, hvor det ene hold tager 12.00 – 14.00 og det andet hold tager 14.00 – 16.00.

Vi håber du har lyst til at deltage.

Tilmelding: jidu@retsforbundet.dk (skriv gerne hvor længe du kan deltage)

Svarfrist: torsdag d. 20. april 2015

Læs mere om arrangement i Fælledparken på deres hjemmeside – http://www.1maj.info/

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på jidu@retsforbundet.dk