Poul Gerhard Kristiansen

Skamstøtte over Bødskovs og folketingspolitikernes mørkelægning

Når et flertal i Folketinget i dag, 4/6-2013, sandsynligvis vedtager mørkelægningsloven sker det uden kendskab til evaluering af offentlighedsloven og uden at politikere, medier og offentlighed har kunnet få kendskab til den evaluering.

Dermed tager Bødsskov og hans ministerium allerede forskud på mørklægningen – inden loven er vedtaget. Ulovligt i forhold til gældende lov, når der ikke har kunnet gives aktindsigt til medierne indenfor tidsfristen.

Det turde være elementært, at lovgiverne i det mindste bør kende argumenterne for denne lyseslukning – før loven vedtages.

Hvad er det for folketingspolitikere, som overhovedet behandler denne stramning uden at kende evalueringen af den nugældende lov og dermed hele grundlaget for mørkelægningen?

En mørkelægning, som gør reglerne på dette område til de mørkeste i forhold til de lande, vi sammenligner os med og som ville have hindret offentlighed omkring en række sager fra Tamil-sag over det juridiske grundlag for Irak-krigen til skattesagskommissionen om møderne mellem Peter Loft og Skat København.

Bødsskov og folketingspolitikerne handler uanstændigt. Demokratiet undergraves endnu mere.

Der bør rejses en skamstøtte over Morten Bødskov og de politikere, der som programmerede robotter accepterer dette forløb og denne uanstændige lov.

/Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører