Poul Gerhard Kristiansen

2025-plan giver større utryghed og ulighed

– Og vi boligejere har det faktisk alt for godt

Den såkaldte 2025-plan indeholder naturligvis positive elementer, som for eksempel en reduktion af det rentefradrag, som i sig selv virker som et stort tilskud til boligejerne.

Men det skrider helt i svinget, når man mener, at der er behov for at sætte 24 milliarder af til os boligejere og det er absolut bekymrende for danskerne som helhed at konstatere den begejstring, som den konservative Pape viser for dette punkt.

Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i en kommentar til den præsenterede 2025-plan.

Ja, der er et akut problem med vurderingerne. Det har der været siden den tidligere Anders Fogh Rasmussen-regering smadrede det velfungerende vurderingssystem, vi havde haft i over 100 år. Det er kun politisk vilje, som har hindret skiftende regeringer at få rettet op på det problem, som naturligvis kan løses.

I mellemtiden lykkedes det bl.a. gennem manglende beskatning at puste bolig-og finanskrisen ekstra op.

Nej – ærlig talt – der er ikke tale om generel for stor beskatning af os boligejere, som har nydt godt af, i årtier, at være blevet tilgodeset samtidig med at beskatningen af arbejdsindkomst har fået lov til at blive ved med at være hård. Ja, er der nogle, som p.g.a. for høje vurderinger har betalt for meget i beskatning, så skal det naturligvis betales tilbage – som det hele tiden har været tilfældet. Men reelt er sagen, at vi boligejere har betalt alt for lidt i grundskyld f.eks. og ikke mindst er konsekvensen igen, igen, at vi nu er godt på vej mod den næste boligboble, friværdifest for boligejerne og efterfølgende tømmermænd for alle.

Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at de i forvejen velbeslåede skal score store gevinster, imens førstegangskøberne og børnefamilierne efterlades med regningen, i form af højere boligudgifter, mere arbejde for mindre, og prisstigninger på alt fra leverpostej til dagplejepladser. Kun gennem en opkrævning af en langt større grundskyld og en ligelig fordeling af de fællesskabte værdier – en mere retfærdig fordeling – kan der rettes op på det.

Det følges desværre af en generel skævhed i planen, hvor skattelettelser til de højere indkomster betales af en række nedskæringer på velfærdsområdet og i stedet for en forenkling af indkomstskattesystemet vælger man en øget bureaukratisering ved at indføre nye fradrag og beregningsformer.

Det er ikke lige tryghed for danskerne 2025-planen giver.


Et gigantisk egotrip.

Et gigantisk egotrip

Et gigantisk egotrip.

Et gigantisk egotrip. Når det handler om Liberal Alliance, så har partiet nu helt opgivet at give politikken blot et figenblad af ret og rimelighed.


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører.

Et gigantisk egotrip

Når det handler om Liberal Alliance, så har partiet nu helt opgivet at give politikken blot et figenblad af ret og rimelighed. Målgruppen er nu klart defineret understreget med forslaget om at alt andet skal sættes til side for at skaffe begrænsede grupper i whiskybæltet store gevinster med de socialt urimelige konsekvenser i form af nedskæringer og skævvridning af Danmark dette måtte have. Det giver ingen ekstra beskæftigelse. Ville man det, så skulle en evt. skattelettelse gives på en helt anden måde.

Hertil kommer jo, at LA samtidig – med de konservative – fører en ekstrem kamp mod en skattepolitik, som vil medføre en socialt retfærdig fordeling af de værdier, vi skaber i fællesskab. – Altså når de samtidig indædt kæmper for at fjerne alt, hvad der hedder grundskyld eller anden form for ejendomsbeskatning. Det vil være de samme grupper, som vil få både i pose og sæk. Skål.

LAs kombinerede politik – ikke mindst skattepolitikken – er ganske enkelt et gigantisk egotrip til fordel for de (os), som allerede sidder på flæsket. Ungdomsfjendsk og socialt uretfærdig er det. Og næste friværdifest, boligboble og krise kommer rullende allerede.

Det haster med en helt anden social retfærdig politik, som Retsforbundets, som også kan bringe Danmark i balance.

Reference : http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/beregner-hvad-faar-du-ud-af-skattelettelse/6254881


Boligboble på vej?

Når selv bankøkonomer bekymrer sig med vismændene

Boligboble på vej?

Boligboble på vej?


Men vi skal nok få boligboblerne alligevel

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

På fire år er ejerlejligheder steget ca 50 % i København og resten af landet følger med ikke langt bagefter. Selv Nordea er bekymret for nye boligbobler.

Der er derfor god grund til vismændenes bekymring og opfordring til at øge boligbeskatning. Retsforbundet må så tilføje, at det er grundskylden som skal øges. Den retfærdige skat som vil sørge for en retfærdig fordeling af de fælleskabte værdier, så de ikke fortsat ender i en tilfældig privat lomme som min egen – skattefrit – og det er den gode skat, som samfundsmæssigt stopper boligboblerne og nye friværdifester, så vi ikke – igen – ender med nye voldsomme tømmermænd – især for de unge, lejerne og nye købere, som ikke kom med til festen.

Vi har desværre et folketingsflertal af ”blå” partier, som hellere vil give endnu flere privilegier til vennerne, som allerede sidder på flæsket – som om de ikke tilgodeset nok i forvejen. En dybt uansvarlig politik, som vil puste endnu mere luft i boligboblen.

Nej, sandheden er ligger end ikke i nærheden af de blås ikke mindst de konservatives og LA´s klynkeri om den skrækkelige, alt for høje grundskyld. Sandheden er, at grundskylden er alt, alt for lav – ikke mindst i hovedstadsområdet – ikke mindst fordi man, af politiske grunde, stadig, ikke ønsker at lave et ordentligt vurderingssystem – altså samle resterne op efter den tidligere ”blå” regering smadrede det velfungerende vurderingssystem i 2001 og dernæst f.eks. gennem det såkaldte ”skattestop” skabte den situation, at vi nu må se en fuldstændig skæv boligbeskatning, som er – alt for lav.

Men lytte til vismændene, langt de fleste uafhængige økonomer og Retsforbundet gør man nok ikke – ikke før Retsforbundet igen er styrket.

Underskriv en vælgererklæring her

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/penge/vismaend-vil-have-hoejere-boligskatter


Vandværk. Ophørsudsalg af forsyningsvirksomhed.

Ophørsudsalg af forsyningsvirksomhed

Vandværk. Ophørsudsalg af forsyningsvirksomhed

Vandværk. Ophørsudsalg af forsyningsvirksomhed


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Det virker mest som et ophørsudsalg, som den nuværende regering, hånd i hånd med andre blå partier, har gang i, når man nu har gang i et udsalg af forsyningsvirksomhederne for vand og varme. Det handler åbenbart blot og bart om at få penge i kassen for at give LA deres topskattelettelser til de højeste indtægter. Det er vigtigere end at have samfundsmæssig kontrol over så vigtige områder som forsyningssikkerhed af vand og varme. Ikke mindst i forhold til rent vand, som en begrænset ressource, er det vigtigt ikke at sætte de samfundsmæssige hensyn over styr og overlade det til kapitalinteresser at lege med.

S og SF er angiveligt også stødt på manchetterne over det. Det vil da være fint, hvis ikke mindst Socialdemokraterne efter det skandaløse DONG-salg, har ændret holdning til salg af den slags virksomheder.

Under alle omstændigheder lader det desværre til, at det er kommet på mode hos skiftende regeringer at sælge det ”man ikke kan sælge”. Samfundsmæssigt er det kortsigtet og uklogt ovenikøbet med en stærk tvivlsom økonomisk gevinst også på kort sigt. Stop det ophørsudsalg.

Underskriv en vælgererklæring her

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/politik/minister-er-aaben-privatisering-af-vand-og-varme


Poul Gerhard Kristiansen

Forkert fokus

Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Som katten om den varme grød..

Når de blå partier nu foreslår en samling af ejendomsværdiskatten og grundskylden, så er det et led i den ideologiske kamp mod enhver form for beskatning af de arbejdsfrie gevinster. Realiteten er jo, at de problemer, som er opstået er sket som resultat af ikke mindst den tidligere Fogh-Løkke regerings heltemodige indsats for at sikre sine vælgergrupper gevinster, når man smadrer vurderingssystemet, indfører tillokkende lånemuligheder og et fatalt ejendomsværdiskattestop, som betyder, at grundskylden først falder til betalingen senere end under opbygningen af boligboblen.

Vi, der allerede sidder på flæsket har jo mere end længe nok høstet gevinsterne af den manglende beskatning til skade for de næste købere, lejerne og almindelige skatteydere, som må betale endnu mere i indkomstskat.

Nej, der er ikke tale om, at det er uretfærdigt eller forfærdeligt, at grundskylden stiger for nogle. Det er udtryk for, at de selvsamme har fået og stadig får uretmæssige gevinster, som de ikke har fortjent.

Hvis ikke man meget hurtigt får etableret en ordentlig løbende beskatning – læs grundskyld – som Retsforbundet foreslår, så vil den dybt uretfærdige fordeling af de samfundsskabte værdier fortsætte og ikke mindst er det kun et spørgsmål om tid inden vi løber ind i den næste boligboble med friværdifest og tilhørende tømmermænd for alle ikke mindst for dem, som kom sidst med i festen og måtte nøjes med den dårlige sprut.

Forkert fokus

Allerede nu er priserne ved at være på samme niveau, som for 10 år siden.

Så – ja, vi skal have et vurderingssystem, som er retfærdigt og som fungerer og når lejlighedsejerne har fået en fordel fremfor husejerne, så ret det i ejendomsværdiskatten. Men så længe man ikke kommer videre giver det slør i fokus.

Det er ganske enkelt forkert fokus frem for at koncentrere sig om at indføre en retfærdig skat som kan sikre en retfærdig fordeling, lette skatten og effektivt blokere den næste boligboble og finanskrise.

Desværre er fokus forkert og en anden fokus får man ihverttilfælde ikke fra de blå partier.

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/politik/flertal-i-folketinget-grundskyld-og-ejendomsvaerdiskat-skal-samles


Retsforbundet på Folkemødet 2016

Retsforbundet på Folkemødet 2016

Besøg Retsforbundet på Folkemødet 2016. Du finder os på Cirkuspladsen, stand C24.

Besøg Retsforbundet på Folkemødet

Du finder os på Cirkuspladsen, stand C24, i Allinge, hvor vi står klar med et spændende program. Selv når der ikke er noget programsat er vi hele tiden på standen, så kig endelig forbi.

Vi glæder os til at hilse på dig :)

PROGRAM

TORSDAG D. 16. JUNI, KL. 17.30 – 18.30:
Et bæredygtigt landbrug – på miljøets bekostning?
FREDAG D. 17. JUNI, KL. 15.00 – 16.00:
Samfundsdividende vs. Ubetinget Basisindkomst
LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 13.15 – 13.45:
El Clasico – kampen om Europa
LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 15.00 – 16.00:
Dansk medlemskab af EU efter Brexit?
LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 16.00 – 17.00:
Retssikkerhed for enhver pris?
SØNDAG D. 19. JUNI, KL. 11.00 – 12.00:
Retssikkerhed & rettigheder i den offentlige forvaltning

TORSDAG D. 16. JUNI, KL. 17.30 – 18.30

Et bæredygtigt landbrug – på miljøets bekostning?

Med udgangspunkt i den såkaldte landbrugspakke, som bl.a. resulterede i en ministerafgang, har Retsforbundet inviteret to landbrugsorganisationer med vidt forskellige synspunkter til debat. Bæredygtigt Landbrug og Frie Bønder – Levende Land, som repræsenterer hver sin gruppe af landmænd.

Debatten vil – i lyset af landbrugspakken – tage en række aktuelle spørgsmål op i forhold til dansk landbrug. Går et bæredygtigt landbrug hen over hensynet til miljø og natur og er bæredygtigt landbrug et entydigt begreb? Bud på dansk landbrugs fremtidige udvikling herunder behovet for nye ejerformer i dansk landbrug? – Vi håber på en debat, som ikke mindst vil vise, at ”dansk landbrug” ikke er en entydig størrelse, men at der, også blandt danske landmænd, er vidt forskellige holdninger til landbrugspakke, miljølovgivning og landbrugets fremtid. Debatdeltagerne vil være Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug og Hans Jørgen Nygaard, formand for Frie Bønder – Levende Land, samt miljøordfører Vagn Christensen fra Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti.

FREDAG D. 17. JUNI, KL. 15.00 – 16.00

Samfundsdividende vs. Ubetinget Basisindkomst

I borgerlønsbevægelsen BIEN Danmark arbejder man for at indføre Ubetinget Basisindkomst i Danmark. I Retsforbundet har man Samfundsdividende på programmet. Hvad vil en fri adgang til penge til de nødvendige livsfornødenheder gøre ved os som individer, og hvilken indflydelse vil det få på samfundet?

Vi vil i denne workshop kigge på forskelle og ligheder mellem de to begreber. Og videre: Hvad vil en fri adgang til penge til de nødvendige livsfornødenheder gøre ved os som individer, og hvilken indflydelse vil det få på samfundet? Og hvordan får vi råd? En repræsentant for hhv. Retsforbundet og BIEN Danmark vil kaste lys over dette og de mange spørgsmål en sådan samfundsvision rejser. Væsentlige spørgsmål er: Vil en borgerdividende/basisindkomst gøre folk inaktive, så de vil holde op med at gå på arbejde? Eller vil det tværtimod sætte gang i iværksætteriet? Vil det være en god model for at vi kan komme den teknologiske udvikling i møde med klapsalver? Hvad vil det betyde for sammenhængskraften og civilsamfundet? Hvordan vil det influere på beskæftigelsespolitikken? Kom og deltag i debatten.

LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 13.15 – 13.45

El Clasico – kampen om Europa
B18 Allinge Stadion – Nordlandspladsen
Arrangører: Europabevægelsen. Folkebevægelsen mod EU og EUD.

Banen er endnu engang kridtet op til et brag af en fodboldkamp mellem EU-modstandere og EU-tilhængere. Vi har tilsidesat al politisk retorik og erstattet det med hård fysisk kamp. Så holder du af lækre Laudrup-finter, svedende politikere og højt humør, er dette arrangement lige noget for dig.

Der er lagt op til en drabelig duel, når Europabevægelsen og Folkebevægelsen mod EU endnu engang tørner sammen i året duel – kampen om Europa. Da det mod forventning ikke er lykkedes at booke Ronaldo, Messi eller Bendtner må I nøjes med meningsdannere og papirnussere, som til gengæld vil gøre alt for at sigte efter stjernerne og vinde håneretten endnu et år. Kom og hep på dit hold.

Deltager er bl.a: Jeppe Kofod, Medlem af Europa-Parlamentet, Socialdemokratiet. Bjarke Møller, Direktør, Tænketanken Europa. Lasse Kristoffersen, Politisk konsulent, ITD. Jeppe Frasson, Næstformand, SFU. Bo Sandberg, Cheføkonom, Dansk Byggeri. Malthe Kjems, Kommunikationschef, Tænketanken Europa. Lave K Broch, 1 suppleant til Europa-Parlamentet, Folkebevægelsen mod EU. Poul Gerhard Kristiansen, Politisk ordfører, Retsforbundet. Jimmy Due, Retsforbundet, Sofie Jørgensen, ROPA.

LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 15.00 – 16.00

Dansk medlemskab af EU efter Brexit?

Den 23. juni stemmer briterne om de fortsat vil være medlem af EU. Det får også konsekvens for Danmark. I forhold til hvad vi fik at vide EF var og ville udvikle sig til, er der siden sket en voldsom udvikling af EU – langt fra løfterne i 1972.

Også danskerne har derfor brug for en ny debat og brug for at blive spurgt om fortsat dansk EU-medlemskab. Retsforbundet indbyder til en debat om Brexit og hvad en britisk ”leave”-afgørelse vil betyde det danske forhold til EU – til det EU, som har udviklet sig til eller er i gang med at udvikle sig til den økonomiske, politiske og militære union, som tilhængerne i debatterne i 1972 og siden har benægtet, men som vi modstandere advarede imod. Vi vil diskutere udviklingen i EU og ikke mindst se hen på den anden side af Brexit-afgørelsen den 23. juni. Retsforbundet vil være repræsenteret af partiets politiske ordfører og landssekretær hos Folkebevægelsen mod EU, Poul Gerhard Kristiansen, og vi i forventer at få en EU-positiv debattør til at tage handsken op og dermed forhåbentlig give en os en spændende debat om Danmarks forhold til EU løftet op over krumme agurker og ilanddrevne sko.

LØRDAG D. 18. JUNI, KL. 16.00 – 17.00

Retssikkerhed for enhver pris?
A26 Danchells Anlægs Mødetelt – Danchells Anlæg
Arrangør: Kammeradvokaten

Har de senere års fokus på offentlige udgifter påvirket det grundlæggende hensyn til retssikkerheden? Har vi en sund balance mellem retssikkerhed og ressourcehensyn i Danmark? Har almindelige mennesker brug for retssikkerhed? Kom til debat om den retssikkerhedsmæssige balancegang.

Siden finanskrisen har vi set et voksende fokus på offentlige udgifter og effektivisering af det offentlige Danmark. Men er det sket på bekostning af borgernes grundlæggende retssikkerhed? Eller er der blot tale om sund prioritering? De spørgsmål vil politikere og eksperter blive stillet, når Kammeradvokaten inviterer til debat om den vanskelige retssikkerhedsmæssige balancegang. Clement Kjersgaard styrer debatten, som bl.a. byder på beretninger om borgere med retssikkerhedsmæssige udfordringer tæt inde på livet. Du vil møde nogle af landets førende eksperter på området, som giver deres bud på udviklingen og visioner for fremtidens retssikkerhedsmæssige balance.

SØNDAG D. 19. JUNI, KL. 11.00 – 12.00

Retssikkerhed & rettigheder i den offentlige forvaltning

Retssikkerhed & rettigheder i den offentlige forvaltning – for BÅDE borgere og ansatte. Hvordan sikres det? Hvilke udfordringer og styrker vi ser ved tingenes tilstand som de er nu?

Den offentlige forvaltning er i knæ – og regeringens svar på det, er uanset dens farve iøvrigt – som altid – gennem de sidste 15 år – endnu flere stramninger og forringelser, i kommunernes økonomi – og for samfundets ledige, mest udsatte, syge og handicappede borgere. At det er økonomiske styringsincitamenter, som har fået den offentlige forvaltning i knæ – og har sat borgernes retssikkerhed over styr – er desværre uomtvisteligt.

Er en del af svaret, at socialrådgivere skal have autorisation og/eller mere uddannelse/erfaring? Socialrådgivere i kommunerne, og andre steder, er ikke underlagt autorisation. Det vil sige, at de ikke kan fratages retten til at virke som socialrådgivere og ikke kan pålægges fagligt ansvar og f.eks indklages for et fagligt nævn, såfremt de gentagent og i alvorlig grad, bryder med de faglige regler og kodeks – og de juridske rammer de arbejder under, i deres forvaltning af borgernes sager.

Deltagere:
Mette Valentin, Retsforbundet
Torben Jensen, Advokatrådet


Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen

Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen

Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen

Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen. Foto : Thierry Ehrmann. Licens : Creative Commons BY 2.0


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politisker ordfører

Anders Fogh sejlede direkte mod bolig- og finanskrisen

Resultatet blev en rygende social ulighed. Ja, nedenstående artikel har fuldstændig ret. Der er rigtig meget at komme efter.

– også ud over den næsten kriminelt asocialt skæve økonomiske politik og skattepolitik, som blev ført i Anders Foghs statsministerperiode. Lad mig blot nævne en krigsdeltagelse på en løgn og uden FN-mandat.

Anders Foghs frifindelse af sig selv er hverken troværdig eller korrekt.

Reelt ledede han en regering, som førte en næsten kriminel økonomisk politik til gavn for vennerne på flæsket. Vi boligejere indkasserede, mens de unge, lejerne og almindelige skatteydere betalte.

Indledningsvis smadrede man et velfungerende, decentralt vurderingssystem. Herefter gennemførte man tillokkende låneformer, som fik jord-og ejerboligpriser til at eksplodere sammen med et såkaldt skattestop på ejendomsværdiskatten. Et skattestop, hvis eftervirkninger, vi slås med.

Hele dette kompleks gav i den grad luft til de fritvoksende boligbobler, der blev forstørret af bankernes grådighed. Resultatet blev en gigantisk eksplosion, hvor friværdifesterne blev til gevaldige tømmermænd for samfundet som helhed med ledighed og menneskelige omkostninger.

Den økonomiske og sociale ulighed røg i vejret og fortsætter med at blive øget under den nuværende regering gennem en social uretfærdig fordelingspolitik.

Jo, der blev mildest talt begået fejl og vi har siden haft en regering, som ikke turde røre området med en ildtang og en regering nu, som tværtimod fortsætter med en politik, som fører os direkte ind i den næste bolig-og finanskrise.

Det haster mere og mere med en ny økonomisk politik og skattepolitik, som kan stoppe kapløbet mod afgrunden. En politk, som Retsforbundet står for.

Vi trænger til en helt anden moral blandt vore politikere – og frem for politikere, som vil en helt anden politisk kurs.

Reference : http://www.b.dk/nationalt/jo-anders-fogh.-der-er-faktisk-en-del-at-komme-efter

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Thorkil Sohn

Danmark og EU – Thorkil Sohn

Af Thorkil Sohn, Sognegårdsvej 11, Husby, 6990 Ulfborg

Danmark og EU

Det kan være svært at overskue alle detaljer i Danmarks lange forhold til EU. Men enhver kan overskue hovedlinjen. Det er kun gået en vej. EU har fået mere og mere magt. ”Danmarks selvstændighed” og ”vort folkestyre” kan snart være tomme udtryk uden indhold.

Men den pris er værd at betale, siger nogle. EU sikrer os fred ovenpå to verdenskrige og oven i købet økonomisk tryghed.

Så der står vi. Med ”Danmarks selvstændighed” og ”folkestyre” på den ene side og ”fred” og ”velstand” på den anden side. Fire værdier, som de fleste finder positive.

Derfor er mange sønderrevet i deres indre. Tankerne indbyrdes forsvarer og anklager hinanden. En eftertænksomhed hos den almindelige mand, der rager himmelhøjt op over mange politikeres skråsikre holdninger. Og som giver sig udslag i, at folkeafstemninger om EU-spørgsmål er valggysere.

Mange tror og håber, at problemerne kan afhjælpes ved en reform af EU. Den forbundsstat, som opsluger landene, kan rulles tilbage og erstattes af et ægte og demokratisk samarbejde mellem Europas fædrelande. På den måde kan både selvstændighed og folkestyre samt fred og velstand bevares. Meget tyder desværre på, at det vil gå disse reformister, som det gik musen, der lod sig æde af katten, for at reformere den indefra.

Mere og mere tyder tværtimod på, at EU, trods alle gode bestræbelser, slet ikke magter at sikre fred og velstand. Der er social elendighed i store områder af EU. Mange EU-politikere mener, at problemerne kan løses, bare vi får ”mere” union, mere af den medicin, som hidtil kun har gjort sygdommen værre. Den yderligere magtesløshed, som dette vil medføre, kombineret med den bitre nød, kan føre til det modsatte af fred, nemlig indre uro og vold.

Folkebevægelsen mod EU har som sit mål at frigøre Danmark fra EU og i stedet satse på alternativer, f.eks. nordisk samarbejde, en samarbejdsaftale med EU og en opprioritering af arbejdet i andre internationale organisationer.

Og indtil Danmark kan blive frit igen, vil Folkebevægelsen forsøge at afbøde de værste følger af EU’s politik.

Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Vil Storbritannien stemme sig ud af EU? Vil EU føre til nye kriser? Eller vil EU vise sig at være svaret på vore store problemer? Enhver må gøre op med sig selv.

Jeg er desværre sikker på, at EU ikke er den rette vej. Er vi slået ind på en forkert vej, da er den mand mest fremsynet, som først foreslår, at vi vender om. I en globaliseret verden med hastige ændringer i forholdene er det ingen naturlov, at mastodonter klarer sig bedst. Det kan tænkes, at et mindre land hurtigere og mere hensigtsmæssigt kan tilpasse sig situationen.

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Brexit. Vi vil også stemme.

Vi vil helt ud af EU og genindtræde i EFTA

Brexit. Vi vil helt ud.

Brexit. Vi vil helt ud. Foto : Jeff Djevdet. Licens : Creative Commons BY 2.0


Af Poul Gerhard Kristiansen, Retsforbundets politiske ordfører

Vi vil helt ud

En hård fødsel for EU-erkendelse hos Kristian Jensen

Nu venter vi bare på vores folkeafstemning om at komme helt ud af EU.

Som Paulus på vej til Damaskus er skællene endelig faldet fra øjnene på udenrigsminister Kristian Jensen.

En erkendelse om, at EU blander sig for meget har været lysende klart i årtier. Men nu er det også gået op for Kristian Jensen. Hurra for det.

Men den erkendelse har kunnet forudses lige siden et flertal ulykkeligvis meldte os ind i det udemokratiske, lukkede og centralistiske EU. Hele tiden har EU’s målsætning været den politiske, økonomiske og militære union.

Men tilhængerne sagde noget andet i 1972, 1986, 1992, 1993 og for den sags skyld ved alle folkeafstemninger siden, selv om det har været klart for almindelige mennesker, at EU har udviklet sig til noget helt andet end det, vi er blevet bildt ind siden 1972. Det er ikke bare et praktisk handelsmæssigt og økonomisk samarbejde og er endnu længere væk fra det nu end nogensinde. Og EU-elitens svar er blot endnu mere EU – endnu mere af den forkerte medicin!

Flere generationer er heller aldrig blevet spurgt om EU er noget for dem. – Og nu er muligheden for, at hovedargumentet fra 1972, at vi skulle følge Storbritannien ind pga flæskeeksporten, forsvinder med et britisk ”leave” den 23. juni.

Såvel meningsmålinger i Sverige som i Danmark viser, at briterne bestemt ikke vil stå alene med et ”leave”, og der er ingen tvivl om, at et ”leave” i Storbritannien vil få endnu flere til at ville følge briterne.

Vi vil også stemme. Vi vil også have lov til at stemme et fuldtonet nej. Det er ikke kun et spørgsmål om en smule tilbagerulning. Retsforbundets modstand mod EU har altid været og vil fortsat være en systemkritik – ikke bare nogle justeringer på enkeltområder. Vil man vise sit ønske om at få en folkeafstemning, så gå ind på Folkebevægelsens underskriftsindsamling for en folkeafstemning – www.folkebevaegelsen.dk.

Reference : http://www.dr.dk/nyheder/politik/danmarks-udenrigsminister-eu-boer-blande-sig-mindre

Sæt Retsforbundet tilbage på stemmesedlen – underskriv en vælgererklæring :

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer


Ib Christensen, fhv. MEP & MF

Bevar grundskylden – Ib Christensen

Bevar grundskylden

Af Ib Christensen, fhv. MEP & MF, Gørtlervej 26, Randers.

Jorden adskiller sig fra alle andre varer eller produktionsmidler ved at være et ureproducerbart gode. Der bliver ikke mere af den selv om vi bliver flere og velstanden stiger. Den merværdi, jorden har, kaldes jordrenten. Skal den gå i private lommer eller til det samfund, der har skabt den? Hvis man mener, at den tilkommer samfundet, er grundskyld det rette middel. Grundskylden inddrager løbende større eller mindre dele af jordrenten, afhængigt af promillens størrelse.

Vi har haft grundskyld siden 1924 og det var aldrig noget større problem at foretage korrekte vurderinger – indtil den daværende regering i 2002 centraliserede ejendomsvurderingerne i et dysfunktionelt it-system. Skatteministeriet har tilsyneladende et nyt og bedre vurderingssystem klar, men sagen er blevet udskudt af politiske grunde til efterårets skatteforhandlinger. I øvrigt bør man overgå til årlige ejendomsvurderinger.

I øvrigt har EDC-ejendomsmæglerne vist, at de kan vurdere beliggenhedsværdier (= grundværdier): Det såkaldte ”Danmarkshuset”, et gennemsnitligt parcelhus på en gennemsnitlig grund, er 585.000 kr. værd i Ørnhøj ved Holstebro, mens det selvsamme hus på samme grundstørrelse koster 6.609.000 kr. på Frederiksberg. De 6 mio. kr. på Frederiksberg er altså ren beliggenhedsværdi.

Det vil være en dårlig ide at slå ejendomsværdiskat og grundværdi sammen til en boligskat. Derved forplumrer man ideen om samfundets ret til de arbejdsfri, samfundsskabte jordværdier og borgernes ret til de arbejdsskabte værdier. Ejendomsskatten bliver til en almindelig formueskat og vil blive mindst lige så forhadt som den nu afskaffede formueskat.

Det er heller ikke anbefalelsesværdigt at indføre den svenske model med kapitalvindingsskat ved boligsalg. Det er en skat på flytning og virker mobilitetshæmmende på boligmarkedet, og ligesom andre kapitalvindingsskatter væltes den over på køberne. I øvrigt er denne svenske boligskat så forhadt, at den kostede den daværende socialdemokratiske regering livet. Derefter halverede de borgerlige skatten, særlig til fordel for de rigeste boligejere. I dag er sygeplejersken og politibetjenten forlængst jaget ud af Stockholm p.g.a. de vanvittige boligpriser.

Når de økonomiske vismænd, Nationalbanken, OECD, IMF og EU´s økonomer anbefaler grundskylden er det bl.a. fordi – som skatteministeren skrev i november i et svar til Folketingets boligudvalg: ”Grundskylden er økonomisk set en god skat, idet den som udgangspunkt ikke svækker tilskyndelsen til at spare eller arbejde. Det afspejler, at grundskylden i vidt omfang kapitaliseres i grundpriserne og derfor ikke påvirker brugeromkostningerne ved at eje et hus for nye boligejere.”

Dertil kommer, påpeger økonomerne, at løbende ejendomsskatter som grundskyld kan forebygge boligbobler og dermed ødelæggende finanskriser, at de leder investeringerne til arbejdspladser i erhvervslivet i stedet for til passiv anbringelse og spekulation, at de fremmer mobiliteten på boligmarkedet og stiller generationerne lige ved at give lavere ejendomspriser, at ingen kan unddrage sig dem (en væsentlig egenskab i en globaliseret verden), og at de ikke mindst giver mulighed for lavere skat på arbejde. Endelig varierer grundskylden med konjunkturerne – modsat huslån.

Samfundsøkonomisk er det hul i hovedet at afskaffe de løbende ejendomsskatter, især grundskylden, og fordelingspolitisk er det dybt asocialt.

https://retsforbundet.dk/vaelgererklaeringer